Larmar om dåliga villkor för väktare

Malmö Otillräcklig skyddsutrustning och ensamma arbetspass för väktare bryter mot Arbetsmiljöverkets krav.
Skyddsombud har larmat om bristande tillsyn av arbetsmiljön hos Avarn Security.

Två skyddsombud för vaktbolaget Avarn Security har lämnat in ett ärende till Arbetsmiljöverket i veckan. Det handlar om arbetsförhållandena för företagets anställda på Malmö universitetssjukhus.

Skyddsombuden menar att väktare har arbetat ensamma på sjukhuset, vilket bryter mot Arbetsmiljöverkets beslut om dubbelbemanningskrav.

Dessutom saknas tillräcklig skyddsutrustning.

I handlingen till Arbetsmiljöverket menar de att Avarn Security ”totalt saknar tillsyn” av arbetsmiljön.

Samma skyddsombud har lämnat in ytterligare ett ärende rörande otillräcklig skyddsutrustning på en annan arbetsplats i Malmö.

Trots att de har rapporterat om dessa problem till deras arbetsgivare ser de inget tecken på förändring och har därför vänt sig till Arbetsmiljöverket.

De beskriver ärendet som att det ”föreligger fara för liv och hälsa”.

Marcus Uggeldahl, säkerhetschef på Avarn Security, förklarar att de ser allvarligt på ärendet men att de inte delar skyddsombudens uppfattning.

– Vi har gemensamma möten och olika forum tillsammans med de fackliga representanterna avseende arbetsmiljö varannan vecka, en gång i månaden och dessutom ett utökat arbetsmiljömöte en gång i kvartalet – vi kan alltid bli bättre i vårt arbete med arbetsmiljö – men dessa möten skapar en grund för kontinuitet och dialog kring frågorna.

Han berättar att de har gjort en granskning men inte kan se att någon anställd har arbetat ensam.

Nu inväntar de Arbetsmiljöverkets beslut.

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...