Befintliga bullerskydd längs Kontinentalbanan ska höjas med cirka en meter.
Ett pågatåg stannar på Persborgs station. I slutet av förra året fick Kontinentalbanan persontrafik och inom de närmaste åren måste bullernivån sänkas med fem decibel.

Högre skydd ska dämpa bullret

MALMÖ Kontinentalbanan ska få både nya och högre bullerskydd på vissa delar. Bullernivån ska sänkas med fem decibel på sträckan Stockholmsvägen-Agnesfridsvägen till en kostnad av 200 miljoner kronor.
Två fastighetsägare har överklagat det beviljade bygglovet.

De bullerskydd som finns i dag är cirka två meter höga. Trafikverket räknar alltid från rälsens överkant. Den aktuella sträckan som ska få förstärkt skydd är cirka 5,5 kilometer lång.

På en 3-kilometerssträcka ska höjden ökas på de befintliga skydden, till cirka tre meter. På den resterande delen kommer nuvarande höjd att behållas.
– Det finns en dom i mark- och miljööverdomstolen som säger att bullernivån på Kontinentalbanan måste sänkas med 5 decibel. Detta ska vara åtgärdat senast i augusti 2021 så vi är ute i god tid med våra bygglovsansökningar, berättar Lars Sätmark som är projektledare på Trafikverket.
– De bullerskydd som finns i dag sattes upp i samband med öppnandet av Öresundsbron.
I december förra året började sträckans också trafikeras med pågatåg i form av Malmöpendeln. Nya stationer öppnades på Östervärn, Rosengård och Persborg.
Som nämnts har två överklaganden lämnats in och därför måste nu länsstyrelsen ta sig en titt på ärendet.
En bostadsrättsförening på Saarisvägen på Kirseberg anser att bullerplanket innebär en klar försämring ur estetisk synpunkt eftersom det kommer att upplevas som en barriär mellan två befintliga stadsdelar.
– Därutöver är det i hög grad tveksamt att beslutet verkligen kommer att göra reell nytta när framför allt lågfrekvent buller (vibrationer) inte kommer att minska, tvärtom öka, och tillsammans med allt hörbart buller, som reflekteras uppåt och åt sidorna från svängande och bromsande tåg vilket sker bland annat där vår fastighet finns, skriver bostadsrättsföreningen bland annat i sitt överklagande.
Föreningen menar att kostnaden för skattebetalarna blir hög i förhållande till den verkliga effekten på minskat buller.
Den andra fastighetsägaren som överklagat bor nära Ystadvägen. Här ska det befintliga bullerplanket höjas med cirka en meter. Eftersom den aktuella fastigheten ligger cirka fyra meter under rälsen menar fastighetsägaren att höjningen påverkar dem extra mycket och riskerar att skugga en större del av gräsmattan.
– Vi har alltså ingen invändning mot bullersänkningen men vill att den övre, nya delen av planket görs med transparent material, glasrutor eller liknande, till exempel på samma sätt som utförandet vid broarna.
Lars Sätmark berättar att Trafikvkerket kommer att försöka komma överens med de som har synpunkter.

– Vi är angelägna om att det här ska bli så bra som möjligt och kommer att fortsätta att ha en dialog med fastighetsägarna.
– Vi har bedömt att de förslagna åtgärderna är det bästa sättet för att kunna sänka bullernivån.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev