Oroväckande ökning av antalet trafikdödade

2018 blev ett dystert år då strävan efter en nollvision för antalet trafikdödade vändes i sin motsats. Istället ökade de omkomna till cirka 300 personer.
Vägarna har gjorts säkrare t.ex genom mer anpassade hastighetsbegränsningar, fler trafikräcken och säkrare bilar. Ändå ökar olyckorna och vägdöden.
Det kan finnas flera förklaringar. En är att vi har haft en högkonjunktur. I goda tider kör människor mer bil både för sitt arbete och på fritiden. En annan förklaring kan vara att handelsstrukturen förändrats där allt färre affärer finns inne i städer och byar medan antalet stora köpcentra ökat. Det tvingar fler att ta bilen för att göra sina inköp. Vi har dessutom en växande grupp äldre, där en del överskattar sin förmåga att köra bil säkert när de kommer upp i åren.
Jag har länge hävdat att vi borde ha särskilda återkommande körtester för människor när de uppnår pensionsåldern. Det brukar väcka arga känslor, men i dag kan jag hävda det med trovärdighet när jag själv hamnat i pensionsåldern.
Det finns också anledning att försöka minska olycksrisken med unga förare som nyss fått körkort. Inför regler som gör att dessa under de första åren inte får köra över 80 km i timmen och alltid måste ha en skylt i bakfönstret som visar att det är en ovan förare.
Ökningen av antalet trafikdödade var så kraftig i fjol att något måste göras. Det är vi skyldiga de många människor som fick en så onödig död.
Lars J Eriksson

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev