Fick ”yes” till att skjuta gäss

Höör

Två lantbrukare i Höörs kommun har fått tillstånd från länsstyrelsen att skjuta sammanlagt 175 gäss i syfte att förhindra skador på sina grödor.
Skyddsjakten ska bedrivas i kombination med andra skrämselåtgärder, skriver länsstyrelsen, såsom fågelskrämma, utplacering av fordon och gömslen. För att ge önskat resultat, fortsätter länsstyrelsen, är det viktigt att skrämselåtgärderna byts ut och flyttas runt så att de skapar förvirring och rädsla hos gässen.
Senast den 15 april ska lantbrukarna som nu fått skyddsjaktstillstånd meddela länsstyrelsen hur många gäss man skjutit.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev