Ett naturligt sätt att bekämpa jättebjörnlokan är att låta får beta dem. Foto Björn Lindgren/TT

Samling i kampen mot invasiva arter

sydost Kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn bjuder in markägare och allmänheten till informationsmöten om invasiva arter.

Ett av syftena är att samla in åsikter inför arbetet att stoppa dessa arter.
– Det är nödvändigt att samla upp tankar och frågor kring invasiva arter inför det kommande samarbete mellan kommunerna och olika markägare, säger projektledare Erik Rosenblad på Ystads kommun i ett pressmeddelande.

– Vi behöver se till att även villaägare och människor som vistas i naturen i vår region förstår hur man bäst hanterar invasiva arter och bidrar till att vi får bukt med dem.
Mötena organiseras gemensamt av kommunerna inom ramen för Leader-projektet Samverkan invasiva arter.
Jätteloka, parkslide och nilgås är tre exempel på invasiva arter som hotar den biologiska mångfalden, de unika naturmiljöerna och jord- och skogsbruket. Arterna kan också orsaka stora problem i villaträdgårdar och i kolonilotter. Beräkningar visar att de kostnader som dessa arter orsakar uppgår till cirka tolv miljarder euro per år.
På mötena hålls föredrag, men det finns även tid för att ställa frågor och diskutera om invasiva arter.

Mötena hålls på följande orter och tider:
Kivik den 16 januari klockan 19-21 på Äppelgården.
Köpingebro den 22 januari klockan 18-20 på Fritidsgården.
Smedstorp den 29 januari klockan 18-20 i Medborgarhuset.
Blentarp den 5 februari klockan 18-20 på biblioteket.
Vollsjö den 12 februari klockan 18-20 på Ågården.
Projektet leds av Ystads kommun och det finansieras via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och Leader sydöstra Skåne.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev