Fältgruppens medlemmar i Staffanstorp, här Amar, Patrik, Malin, Subhi och Rasmus, känner tacksamhet för allt stöd de får och den manifestation som planeras på Torget på måndag klockan 17. De har som målsättning att närvara.

Nedläggningsbesked kalldusch för fältare

STAFFANSTORP ”Fältgruppen upphör under 2019, fritidsgårdarna förstärks.”
Så löd pressmeddelandet från den styrande majoriteten i Staffanstorp i förra veckan.

Eftersom beslut inte är klubbat är frågan i ett känsligt skede, men SkD har fått ställa några frågor till fältgruppen efter beskedet om att verksamheten ska upphöra. Här är deras svar:

Hur fick ni i fältgruppen kännedom om förslaget att fältgruppen ska upphöra under 2019?
– Den personal som var i tjänst blev kallad på möte med chefer, personal som fortfarande var jullediga fick telefonsamtal av chef. Detta för att vi inte skulle läsa om det via media.

Hur har ni reagerat på förslaget?
– Första reaktionen var ilska, uppgivenhet och ledsamhet.
Efter första reaktionen så känner vi mest frustration. Gruppens individuella mående är inte bra.

Har ni blivit tillfrågade/underrättade?
– Vi visste att vi stod inför neddragningar inför 2019, men ingen har pratat med oss om nedläggning.

Har det gjorts någon konsekvensbeskrivning av vad det kan innebära att fältgruppen upphör?
– Då beslutet inte är taget än så är det inget vi vet något om eller varit delaktiga i.

Tror ni fältgruppen kan ersättas genom förstärkning av resurserna till fritidsgårdarna?
– Fritidsgårdarna gör ett super arbete med det de ska och det är väldigt bra om de får mer resurser. Deras arbete skiljer sig en del ifrån fältgruppens, då vi jobbar uppsökande på ungdomarnas olika arenor.
Alltså inte bara ”ute på byn” utan även idrottsföreningar, träningshallar, sociala medier och skolor under skoltid.
Alla ungdomar tar sig inte till arrangerade eller öppna mötesplatser. Vi bedriver också riktad verksamhet vilket innebär bland annat ungdoms samtal, familjesamtal och uppdrag från socialtjänsten.
Vi deltar och håller också i föräldramöten, föräldragrupper, klassarbeten och trygghetsdagar.

Hur skulle ni beskriva vad som är viktigast i det arbete ni gör för och med unga?
– Utöver det som står i föregående fråga är det detta: Att vi finns som trygga, positiva men gränssättande vuxna som alltid finns där i både positivt och negativt.
Med kunskap om var man som ungdom eller förälder kan vända sig vid behov.

Hur är läget med ungdomar i Staffanstorp just nu? Polisen beskriver det som lugnt efter alla insatser som gjorts av bland annat just fältgruppen.
– Vi instämmer med polisen.

Har ni fått reaktioner från efter beskedet att fältgruppen ska upphöra?
– Vi har fått mycket stöd från ungdomar, föräldrar och övriga som haft kontakt med fältgruppen genom åren.
De flesta har, som vi, många frågor som vi tyvärr inte kan svara på.

Det blir manifestation på måndag för fältgruppen på Torget klockan 17. Hur tänker ni kring det?
– Vi är tacksamma för visat engagemang och det värmer i denna tuffa tid. Det kommer bli känsligt för många av oss men vi har som målsättning att närvara.

Vad kan det bli för konsekvenser om fältgruppen upphör tror ni?
– Det får tiden utvisa.

Hur skulle ni vilja önska att det satsades på unga i kommunen?
– Mer resurser till förebyggande arbete.

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev