Foto: TT

Englund och Espmark tillbaka i Akademien

Kulturbråk Peter Englund och Kjell Espmark meddelar att de nu återvänder till sina stolar i Svenska Akademien.

Englund och Espmark lämnade Svenska Akademien tillsammans med Klas Östergren i samband med att skandalen kring Jean-Claude Arnault, och de våldtäkter han sedemera dömdes för, rullades upp. Nu väljer de att återvända till arbetet i Akademien.

”Under hösten har vi medverkat i återuppbyggnaden av Svenska Akademien och deltagit i flera viktiga beslut. Vi har nu nått en punkt där en fortsatt insats i reformarbetet bara kan göras inom Akademien. Vi har därför beslutat att på nytt ta del i det inre arbetet”, skriver de i ett uttalande till Dagens Nyheter.

Peter Englund skriver i ett mejl till tidningen att de ledamöter som valts in på de tomma stolarna är goda val och att det fattats ett antal betydelsefulla beslut.
– Inte minst den nya stadgekommentaren är ett viktigt steg framåt i moderniseringen, och torde omöjliggöra en upprepning av 2018 års sorgliga debacle, skriver han.

I den aktuella stadgekommentaren, som antogs i september förra året försöker man göra en mer tidsenligt tolkning av de gamla stadgarna.
”Inte minst viktigt i denna kommentar är klargörandet av ledamöternas lojalitetsplikt mot Svenska Akademien och tydliga riktlinjer om hur ärenden om uteslutning ska hanteras”, står det i det pressmeddelande Akademien skickade ut efter att kommentaren antagits..

– Vi vill fortsätta det redan påbörjade arbetet för modernisering och ökad öppenhet. För oss är det också en självklarhet att stadgar och regler, inte minst de som gäller jäv, noga skall respekteras. I detta är vi lyckligtvis inte ensamma. Inte heller i åsikten att ledamöterna främsta plikt skall vara att främja Akademien, dess syften och anseende. Inget annat, skriver Englund i sitt mejl till DN.