Bolag nekas starta hvb-hem

Östra Kärrstorp

Pingu AB får inte starta ett hvb-hem i Östra Kärrstorp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslår bolagets ansökan då man inte har kunnat visa att bolaget har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter eller att personerna som står bakom bolaget är lämpliga. Bolaget har varken skickat in någon årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper och aktiebok eller annan handling som visar vem eller vilka som äger bolaget.
IVO anser därmed att bolaget inte kunnat visa att verksamheten har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet.
Pingu AB ville starta ett hem för personer mellan 15 och 19 år som behöver stöd.

Dagens fråga

Malmö FF hänger på AIK i guldstriden. Tar MFF guld i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss