Regeringsförhandlingarna har inte gått som en vals.

Avgörandet närmar sig

Avgörandets dagar närmar sig i regeringsfrågan. Nyckeln till en lösning finns hos Centerpartiet och Liberalerna. Hos svenska folket finns idag en stark önskan att partierna tar sig samman och löser regeringsfrågan. Men en lösning där mittenpartierna ger sitt stöd till en S-regering -vilket verkar vara huvudspåret – kräver att Annie Lööf och Jan Björklund kan redovisa viktiga sakpolitiska framgångar.
Vad som tycks finnas i potten är en reformerad arbetsrätt, avreglering av hyresmarknaden, avskaffad värnskatt och bättre villkor för företagande. Det är krav som är svårsmälta för Socialdemokraterna framförallt av ideologiska skäl och för att det är frågor där Stefan Löfven kan hamna på konfliktkurs med olika grenar av arbetarrörelsen.
Problemet med kraven som C och L driver är att de främst är symboliska. Deras praktiska betydelse kommer att visa sig ytterst begränsade. Ändrade turordningsregler är framförallt ett ideologiskt krav från näringslivskretsar. Men tro inte att det kommer att ge flera jobb, det blir ett nollsummespel om yngre arbetstagare gynnas framför de som är äldre med fler anställningsår. Ett otryggare arbetsliv riskerar dessutom att straffas av Centerns och Liberalernas väljare, vilka i huvudsak är löntagare.
Avskaffad hyresreglering för nya hyresrätter kommer inte heller att i grunden förändra bostadsmarknaden. Huvudproblemet är att de som köar för en bostad mestadels har svag betalningsförmåga. De kommer inte att ha lättare att få en bostad om hyrorna skjuter i höjden.
Att avskaffa värnskatten är det angelägnaste kravet som C och L fört fram. Men det sker i ett läge där vi av nödtvång kommer att tvingas öka de offentliga skatterna för att bevara välfärdssektorns kvalitet. Därför måste andra skatter höjas. Om C och L når magra förhandlingsframgångar och släpper fram Stefan Löfven samtidigt som Alliansen offras riskeras en rekyl i väljarkåren, framförallt hos de som röstade för en Alliansregering.

Dagens fråga

Såg du VM-matchen Sverige mot Kanada?

Loading ... Loading ...