Arbete stänger Vikengatan

Furulund

Vikengatan ner till Vikenbadet stängs för genomfart fram till den 15 mars. Orsaken är att kommunen genomför VA-arbete där bland annat en huvudvattenledning ska bytas ut, med början på Ljunggatan och vidare söderut mot Ljungvallagatan.
När detta är klart stängs mindre gator i området av ska kopplas in på huvudledningen.
Flera gator i området är tillgängliga under ombyggnadsarbetet, och korsningen vid Vikengatan och Ljungvallagatan breddas så att trafiken kan passera.

Dagens fråga

Tror du att all mat du köper innehåller rätt råvaror?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev