Fortsatt tvist om straffavgift

YSTAD

Bosses bygg har nu överklagat till länsstyrelsen myndighetsnämndens senaste beslut om byggsanktionsavgift för fastigheten Högtrycket i Västra Sjöstaden.
Det var den 23 oktober som myndighetsnämnden beslöt att ta ut en byggsanktionsavgift av fastigheten Högtrycket. Bosses bygg överklagade det och den 21 november upphävde länsstyrelsen beslutet.
Myndighetsnämnden har sänkt byggsanktionsavgiften från cirka 450 000 kronor till 110 000 kronor men Bosses bygg ifrågasätter om det överhuvudtaget ska tas ut en avgift. Bolaget anser dels att myndighetsnämndens motivering ”överbyggnad av ett flerfamiljshus har påbörjats innan startbesked meddelats” inte är korrekt, dels att byggsanktionsavgift inte ska tas ut i ett ärende som är föremål för prövning.

Dagens fråga

Tror du radiovågor kan förhindra drunkningar på utebaden i sommar?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev