Lundafödda

Olösta fall bakom ny skånsk deckarserie

Journalisten Tina Frennstedt är född och uppvuxen i Lund.Foto: Maria Östlin
Artikel Lundafödda journalisten Tina Frennstedt har arbetat som kriminalreporter i många år. Nu debuterar hon som deckarförfattare med första delen i en planerad serie, Cold Case, som är inspirerad av ouppklarade fall som hon har bevakat. Huvudpersonen, Tess Hjalmarsson, är chef för Skånes Cold Case-grupp.
– Jag ville skriva om fall som berört mig mycket och jag ville göra det till något eget, förklarar Tina Frennstedt.

Tina Frennstedts debutdeckare har titeln Cold Case: Försvunnen och börjar rejält otäckt med en brutal våldtäkt och ett mord på en medel-ålders kvinna i Höllviken. Gärningsmannens agerande har likheter med en dansk serievåldtäktsman som går under namnet Valbymannen och han slår snabbt till igen.

Redan från början är Tess Hjalmarsson, kriminalinspektör och chef för Skånes Cold Case-grupp, och hennes närmaste kollega Marie Erling del av utredningen och när det dyker upp dna-spår med koppling till ett av deras kalla fall blir det extra intressant.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Magiska svampar och LSD – bot mot depression?

Omsättning på sajten Flugsvamp 2014–2021.
Foto: Anders Humlebo/TT
Inrikes
Inrikes Magiska svampar, LSD och även MDMA. I forskarvärlden ökar intresset för hur psykedeliska droger kan användas mot psykisk ohälsa. Men det är inte okontroversiellt.

Läger där deltagarna får prova den hallucinogena brygden ayahuasca och andra psykedeliska retreats har använts inom hälsoindustrin – med löften om att det ska ge personlig och andlig utveckling. Men substanserna är olagliga och narkotikaklassade i Sverige.

Intresset för psykedelika finns även inom forskningsvärlden. I studier undersöks om det kan bota psykiatriska tillstånd som depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Psilocybin är en psykedelisk substans som man finner i den lilla, bruna svampen slätskivlingen, som växer vilt i Sverige.

Substansen i svampen påverkar 5HT2A-receptorn i människans hjärna och förstärker sinnesintrycken och förändrar perceptionen, stämningsläget och de kognitiva förmågorna.

På Karolinska institutet (KI) i Stockholm pågår just nu forskning kring psilocybin och om det kan hjälpa mot depression.

– Sedan tidigare finns det ett antal studier med psilocybin mot depression. Man har sett att det finns en effekt men för att reda ut hur stor den är måste man jämföra mot placebo, säger Mikael Tiger, forskare vid KI och involverad i studien.

Detta kommer att genomföras i KI:s studie PSIPET: Effekten av psilocybin på depressionssymptom och synaptisk densitet.

Två komponenter

Pär Halje, vid Lunds universitet, forskar på hur LSD påverkar hjärnvågor hos råttor.

Han säger att man än inte vet säkert varför psykedeliska substanser kan hjälpa mot till exempel depression – bara att de gör det.

När man använder psykedelika inom psykologisk behandling brukar man diskutera två olika komponenter. Dels den farmakologiska – vad substanserna rent av gör med hjärnan – och dels den psykoterapeutiska effekten.

I djurstudier har man kunnat se att psykedeliska substanser bidrar till strukturella förändringar i hjärnan – man får fler synapser (kopplingar mellan nervceller) och rikare förgreningar mellan nervcellerna.

– Här ser man att det sker anatomiska förändringar. Psykologiskt kan man tänka sig att själva upplevelsen i sig gör att man omvärderar synen på sig själv och problem som man tyckte var stora och viktiga tidigare kanske inte känns lika svåra, säger Pär Halje.

Kan trigga psykoser

Det är möjligt att vi kommer att se en mer utbredd användning av psykedelika inom psykologisk vård i framtiden, tror forskarna.

Samtidigt måste man vara försiktig med vilka patienter som får behandling. Psykedeliska substanser kan trigga psykoser för personer i riskzonen – och även tidigarelägga en schizofrenidebut.

Patrik Lind, ordförande för Psykologförbundets etikråd, säger att de inte ser någon särskild etisk problematik med att använda psykedelika inom behandling om det används som det gör nu, inom forskning, och att det sker ansvarsfullt och inom lagens ramar.

– På individplan kan det finnas risker eftersom man inte kan veta hur en person reagerar. Man behöver även reflektera över vem som kan komma att påverkas indirekt, som eventuella barn eller andra anhöriga, säger Patrik Lind.

Ännu lite forskning

Enligt Joar Guterstam, psykiater och beroendeforskare på KI, är begreppet psykedelika vagt. Ibland avses en ganska bred grupp substanser, som bland annat ecstacy och ketamin, och ibland klassiska psykedeliska substanser som LSD och psilocybin.

De sistnämnda har visat sig ha en låg beroenderisk, säger Joar Guterstam.

– Som beroendeläkare träffar jag aldrig människor som fastnat för LSD och inte kan sluta. Däremot har ecstacy och ketamin en större beroendepotential, de tas som partydroger och kan ha en kick-effekt.

Joar Guterstam understryker att det trots entusiasmen från vissa håll fortfarande är ett relativt outforskat område – vilket gör det svårt att dra några tydliga slutsatser kring effekterna.

En möjlig komplikation av användning av psykedelika är också HPPD, en långvarig perceptionsstörning som innebär att vissa personer som tagit LSD eller andra psykedelika kan uppleva exempelvis synstörningar långt efter att de tagit drogerna.

– I synnerhet är det oklart vad som skulle hända om de används bredare utanför välkontrollerade forskningsmiljöer med små grupper av starkt selekterade patienter. Forskningen är intressant att följa, men precis som med andra nya behandlingar kan det finnas en tendens att man överskattar de positiva effekterna och missar risker.

Beata Wallsten/TT

FAKTA

Fakta: Magiska svampar

Magiska svampar, psykedeliska svampar eller magic mushrooms kallas ofta en typ av svampar som innehåller ämnet psilocybin, vilket har hallucinogena egenskaper. Finns i bland annat släktet slätskivlingar och är narkotikaklassat i Sverige.

Ruset från psilocybin sägs likna det från LSD men är kortare – runt sex timmar. Även hjärnan och serotoninsystemet kan påverkas på samma sätt som vid LSD-användning. Serotonin är en signalsubstans som påverkar bland annat humöret och minnet och systemet kan försämras vid droganvändning.

När man tar psilocybin omvandlas det i kroppen till det aktiva ämnet psilocin. Effekterna av ämnet är känslan av eufori och en förståelse för naturen och universum. Man kan också uppleva ångest, panik och otäcka hallucinationer till följd av psilocybin-missbruk.

Källa: Drugsmart, Nationalencyklopedin

FAKTA

Fakta: Forskning kring psykedeliska substanser

Forskningen tog fart på 1950-talet när LSD upptäcktes. I början av 1970 narkotikaklassades psykedeliska substanser och då avstannade forskningen.

I bland annat England och Schweiz forskar man på de antidepressiva effekterna av psilocybin.

Nya studier har visat på potential vid behandling av bland annat PTSD, posttraumatisk stressyndrom, och terapiresistenta depressioner.

Patienten får här i sig en dos av substansen vid enstaka tillfällen och med några månaders mellanrum. I bland även i samband med en terapisession.

Det genomförs även studier på psykedeliska droger som behandling vid alkoholbrukssyndrom, autism hos vuxna och tvångssyndrom, OCD.

Även en storskalig fas 3-studie på MDMA, mer känt som ecstasy, och PTSD pågår just nu i USA.

Källa: Forskning.se

Ekonomi

Få länder klarar klimatmål om förnybar energi

Vindkraftverk nära Näsudden på Gotland. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ekonomi
Ekonomi Den stora majoriteten av världens länder har aldrig nått upp till en tillräckligt hög utbyggnadstakt av vind- och solkraft för att världen ska ha möjlighet att klara FN:s klimatmål, visar en svensk studie.

Världens länder måste varje år bygga ut både vind- och solkraften med 1,4 procent av den totala elproduktionen för att världen ska ha en chans att klara klimatmålen, alltså en årlig utbyggnadstakt på 2,8 procent när energislagen slås ihop, enligt FN:s klimatpanel IPCC:s medelklimatscenario.

Scenariot innebär att jordens medeltemperatur höjs med högst 1,5 grader fram till år 2100.

Forskare vid Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola konstaterar att endast nio av länderna har lyckats nå vindkraftsmålet under minst några av de undersökta åren, och att endast ett land – Chile – har lyckats nå upp till målet om en årlig utbyggnadstakt av solkraft.

– Det finns inte många länder som lever upp till det som måste göras i FN:s klimatscenarier, konstaterar studiens huvudförfattare Aleh Cherp, professor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Sveriges utmaning

Sverige har som högst haft en årlig utbyggnadstakt av vindkraften på 1,6 procent och är ett av nio länder som någon gång har uppnått vindkraftsmålet, men har inga större mängder solkraft.

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige skulle därför behöva vara 2,8 procent årligen, enligt IPCC:s medelklimatscenario.

– Vi kan ursäktas av att vi redan har en nästintill koldioxidfri elproduktion. Men vi har en annan utmaning, att öka vår elproduktion avsevärt för att kunna producera fossilfritt stål och för att kunna öka elbilsflottan, säger Cherp.

Måste förbereda oss

Störst vikt läggs vid att länder med mycket kolkraft – som Tyskland, USA och Kina – har en en tillräckligt hög utbyggnadstakt för att koldioxidhalten i atmosfären ska bromsas. Aleh Cherp är dock inte särskilt optimistisk inför möjligheten att länderna hinner ställa om i tid.

– Vi kanske aldrig kommer att kunna nå klimatmålen med endast sol- och vindkraft. Andra klimatlösningar måste tillföras ekvationen. Vi måste också förbereda oss på något högre temperaturer eftersom det är väldigt tydligt att vi inte har mycket tid och att vi inte gör tillräckligt, säger Cherp.

Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Energy undersökte endast länder där vindkraften och solkraften redan utgör minst en procent vardera av den totala elproduktionen.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

FAKTA

Fakta: Länderna som klarat målen

De nio av världens länder som under minst flera år har lyckats ha en tillräckligt hög utbyggnadstakt av vindkraften (årlig utbyggnad av vindkraften angiven i procent av den totala elproduktionen):

1. Portugal, 2,8

2. Irland, 2,7

3. Filippinerna, 2,3

4. Spanien, 1,7

5. Brasilien, 1,7

6. Tyskland, 1,6

7. Sverige, 1,6

8. Finland, 1,4

9. Polen, 1,4

Ett land har lyckats ha en tillräckligt hög utbyggnadstakt av solkraften: Chile med som högst 1,8 procent i årlig utbyggnadstakt.

Bokrecensioner

Kärlek och identitet i Lidbecks kraftprov

Foto: Elvira Glänte
Kultur och nöje
Thomas Almqvist har läst Agnes Lidbecks nya roman Nikes bok som utspelas på 1980- och 90-talet på Österlen

Agnes Lidbeck är född 1981 och bor i Stockholm. Hon debuterade med romanen Finna sig 2017, för vilken hon belönades med Borås Tidnings debutantpris. Sedan följde Förlåten (2018) och Gå förlorad (2019). I dessa romaner har hon imponerat med att gestalta relationer i medelklassen på ett skickligt sätt, vilket också gäller för nya Nikes bok. Även här skriver hon om människor och vad de gör med varandra, där de olika karaktärerna kan vara direkt obehagliga och osympatiska människor. De svävar som planeter runt varandra och söker efter en äkta kontakt som de sällan får.

Romanen börjar 1982 och slutar 1996. Platsen är Kummelvik, en fiktiv plats på Österlen, som beskrivs som en liten bortglömd pärla till by. Jannes familj har fiskat torsk så länge de minns. Rosemarie, hans fru, vet exakt hur hennes liv kommer att bli – som hennes mammas. Tommy och Karin dricker svala drinkar. Då kommer det okända in i form av konstnären Olle och hans hustru Sonja, som har psykiska besvär. De är en helt annorlunda familj och det är deras dotter Nike, som är huvudpersonen framför alla andra. Olles entré skapar på många sätt en explosiv situation bland de fast boende. Kärlek uppstår och kärleken får farliga konsekvenser.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Deckardårarna

Arsenik och en hög deckare

Foto: Gunilla Wedding
Kultur och nöje
Deckardårarna, säsong 2, avsnitt 8 Dags för Deckardårarna igen i ett avsnitt där Pernilla och Gunilla fördjupar sig i Oskuld och arsenik, pratar deckardebut och nyårsafton med Malin Stehn och så klart har läst en hel hög nya deckare. Och så får Gunilla sig en oväntad läxa. Välkomna!

Gunilla Wedding är kulturchef på Skånska Dagbladet, deckarexpert och medlem i Svenska Deckarakademin. Pernilla Ekdahl är kulturredaktör och kriminalreporter på Norra Skåne. Tillsammans nördar de ner sig i deckargenren i podcasten Deckardårarna där det nu är dags för åttonde avsnittet 2021.

FAKTA

Böcker, poddar och tv-serier i avsnitt 8, säsong 2

Böcker vi pratar om i podden:

Oskuld och arsenik av Dorothy Sayers

Fädernas missgärningar av Åsa Larsson

Ett gott nytt år av Malin Stehn

Den barmhärtige samariten av Cilla och Rolf Börjlind

Mörkrets barn av Sofie Bjarup

Ärenden 1569 av Jörn Lier Horst

Livvakten av Anna Karolina

Slukhål av Tove Alsterdal

Dalskugga av Viveca Sten

Benvittring av Johan Theorin

Obscuritas av David Lagercrantz

Kamelklubben av David baldacci

Cold case: Skärseld av Tina Frennstedt

Tv-serier vi pratar om:

Kastanjemannen

Saknad, aldrig glömd

Truth be told

Poddar vi pratar om:

Over my dead body

Unraveld: Experts on trial

P1 dokumentär, miniserie: De gränslösa stöldligorna

Tidigare avsnitt hittar du här:

Inrikes

Fler fyraåringar överviktiga under pandemin

Vikten bland landets fyraåringar har ökar de senaste två åren. En orsak kan vara förändrade vanor under coronapandemin. Arkivbild.
Foto: Roald, Berit
Inrikes
Inrikes

De senaste två åren har vikten bland landets fyraåringar ökat efter att tidigare ha legat på en stabil nivå de senaste tio åren. Det visar preliminära data från en nationell undersökning som Ekot i Sveriges Radio tagit del av.

Före pandemin var 11 procent av fyraåringarna överviktiga, nu tycks det vara minst ett par procentenheter fler.

En orsak kan vara förändrade vanor under coronapandemin.

– Vi tänker oss att pandemin har ställt till det för barn och barnfamiljer och verkligen ställt tillvaron på sin spets. Vi anar ändrade levnadsvanor som sämre matvanor och mer stillasittande, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i region Sörmland, till Ekot.

Hon säger att det nu krävs insatser på betydligt bredare front för att förhindra att fler barn drabbas av allvarliga hälsorisker på grund av övervikt i barnaåren.

– Vad vi vet är att vi behöver agera på samtliga nivåer. Alltifrån hur närmiljön ser ut i området där man bor, till hur lagarna i samhället och landet ser ut.

Beatrice Nordensson/TT

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinopro.se

Sverige väljer att förlänga tillfälliga ändringen i spellagen

Casinopro.se I samband med den pågående pandemi som snabbt spred sig över världen, valde svenska Spelinspektionen att skärpa reglerna i den svenska spellagen. Sedan tidigare innebar denna bland annat att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per licens, samtidigt som de ska ålägga spelarna att ställa in insättningsgränser innan de tillåts börja spela.

Varken bonusar eller insättningsgränser har tidigare haft ett maxtak, enligt bonussidan casinopro.se - något som kommit att ändras i och med den tillfälliga ändring som genomförts i spellagen från och med den 2 juli 2020.

Strikta regler i nya ändringen

Den tillfälliga ändringen i spellagen skulle i första hand gälla till och med den sista december 2020. Nu är det dock klart att svenska staten förlänger maxgränsen för casino bonusar.

I första hand har de valt att förlänga den tillfälliga spellagen i ytterligare sex månader - men det finns ingenting som säger att de inte kan komma att förlänga tidsgränsen ytterligare.

De nya reglerna som gäller i den tillfälliga spellagen är mycket strikta och syftar till att ingen spelare ska riskera att landa i ett spelmissbruk. Anledningen till detta är att det i och med pandemin var många svenskar som blev arbetslösa eller såg sin inkomst sjunka drastiskt.

Det fanns då en oro hos regeringen att detta skulle leda till ett ökat spelande - varför de kände att en tillfällig ändring i spellagen var nödvändigt.

De mest omtalade ändringarna i spellagen handlar om just bonusar och insättningsgränser. Som vi redan tagit upp, innebär den "vanliga" svenska spellagen att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per spelare och licens. Inget maxtak finns för bonusen - men i och med ändringen i spellagen har ett bonustak på 100 kr införts.

Det innebär att inga bonusar med ett värde över 100 kr får delas ut - något som sätter de svenska spelbolagen i ett utsatt läge gällande konkurrens från utländska aktörer som inte har några sådana restriktioner.

Även insättningsgränserna har alltså fått se en ändring, och idag gäller en obligatorisk insättningsgräns på 5 000 kronor per spelare.

Bonusarnas villkor omformas

Att bonusarna fått ett maxtak om 100 kr har varit både bra och dåligt för oss spelare. Det är givetvis en tråkig nyhet för de spelare som är ute efter så höga bonusar som möjligt - samtidigt har bonusvillkoren hos många casinon blivit mer generösa gentemot spelarna.

Till exempel är det många casinon som valt att ta bort kravet på omsättning från sina bonusar - något som innebär att du alltså får behålla dina vinster direkt.

Omsättningsfria bonusar är väldigt populära, och innan den tillfälliga ändringen i spellagen var dessa mycket sällsynta.

Idag hittar vi bonusar utan omsättningskrav hos vart och vartannat casino - vilket vi naturligtvis tycker är kul!

Vilka casino bonusar är bäst nuförtiden?

Precis som vi varit inne på, är det många casinon som tvingats omforma sina bonusar - och flera av dessa har då valt att göra om bonusarna till sådana som är mer gynnande för spelarna. Vi menar då naturligtvis de omsättningsfria bonusarna - dessa är det bästa man som spelare kan hitta.

De enda bonusar som ligger i samma kategori är insättningsfria bonusar, men dessa kommer ofta med krav på omsättning.

Får vi välja tar vi en bonus utan omsättningskrav, alla dagar i veckan.

Några av de casinon som idag valt att lägga sina välkomstbonusar som bonusar utan krav på omsättning är bland annat Prank Casino, Klirr och Storspelare.

Är de lägre bonusarna här för att stanna?

Många spelare undrar om vi någonsin kommer återgå till "normalläge" gällande casinobonusar - och detta är en klart berättigad fråga. I och med att det ekonomiska rådande läget med stor sannolikhet kommer vara långvarigt, finns det en möjlighet att den svenska staten väljer att revidera spellagen så att de tillfälliga ändringarna istället blir permanenta.

Detta är dock ingenting som kommer ske i brådrasket - i första hand kommer istället ytterligare förlängningar troligen vara aktuella. Detta eftersom en ytterligare begränsning i den svenska spellagen skulle ha stora effekter, både för spelbolagen såväl som för samhällsekonomin.

Det innebär att det är många som skulle påverkas av en ändring i spellagen, varför en varig ändring först bör analyseras noggrant innan den genomförs. Å andra sidan har Ardalan Shekarabi visat sig vara väldigt på hugget under det gångna året - så ingenting är omöjligt.

Vad kan en permanent ändring av spellagen ge för konsekvenser?

Att det finns flera positiva aspekter av den tillfälliga ändringen i spellagen har vi redan varit inne på - till exempel har många casinon valt att ta bort sina omsättningskrav vilket blivit mycket uppskattat av spelarna.

Det finns dock även negativa sidor med en striktare spellag. Först och främst blir det en väldigt snedvriden konkurrens för svenska casinon gentemot utländska aktörer. Detta eftersom de senare inte alls behöver förhålla sig till den svenska spellagen - och därmed kan sätta vilka villkor de vill för sina spelare.

En ytterligare konsekvens av detta är att de svenska spelare som väljer att spela hos ett utländskt casino får ett kraftigt urholkat spelarskydd.

Det beror på att den svenska spellagen alltid har spelarnas bästa som grund, samtidigt som svenska spelare alltid kan få hjälp genom KO om de inte kommer överens med ett svenskt casino. Ett utländskt casino behöver inte förhålla sig till detta över huvud taget, och det är därmed upp till deras goda vilja om de vill komma överens med spelaren eller inte vid en konflikt.

Det ska heller inte stickas under stol med att en stor spelarövergång till utländska casinon kommer ge ett stort tapp i statskassan, då det är åtskilliga miljarder i skattepengar som kommer in från de svensklicensierade casinon som finns idag.

Ekonomi

Köpa eller avstå Volvo – så kan småsparare agera

Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, i samband med beskedet att företaget ska börsnoteras.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ekonomi
Ekonomi Teckna sig för aktier i Volvo Cars eller avstå? I morgon måste småsparare fatta ett beslut.
Råden bland analytiker spretar dock åt båda hållen.

På torsdag är det tänkt att ske. Volvo Cars ska kliva tillbaka in på Stockholmsbörsen efter lång tids frånvaro. Bland storägarna återfinns AMF och Folksam, men företagets vd Håkan Samuelsson har i samband med beskedet sagt att han gärna vill se en bred ägarbas.

Frågan är dock om han får gehör. Olika medieuppgifter gör gällande att intresset är svagt bland investerare och för en eventuell småsparare som är intresserad finns en hel del fallgropar, poängterar Marcus Hernhag, författare till en rad böcker kring aktiemarknaden och även skribent i bland annat Privata Affärer.

Han har i en nyligen publicerad analys rådet: teckna ej.

– Det är väldigt svårt läge. Hur ska innehavet i Polestar värderas? Volvo Cars är också konjunkturkänsligt och ganska små som biltillverkare. Det är en annan sak om det är en väldigt het introduktion som vissa IT-bolag där man vet att kursen kommer att stiga, Volvo är inte i det läget, säger han till TT.

Ett grundproblem

Ett grundproblem som Marcus Hernhag lyfter är teckningskursintervallet, från 53 till 68 kronor vilket gör att en småsparare rent praktiskt inte på förhand vet vad slutkursen kommer att bli och dessutom utifrån ett stort spann.

– Osäkerheten blir stor och det blir ännu svårare att värdera bolaget. Jag hade föredragit att man satt en teknisk kurs på till exempel 60 kronor. Är nu intresset lite dåligt så hamnar kursen i det lägre intervallet, säger han och fortsätter:

– Det är också orättvist då institutioner och professionella placerare kan ha en limit, "vi köper bara för denna kurs". Vi småsparare har inte en sådan möjlighet.

Ytterligare en utmaning som har lyfts är den kinesiska kopplingen genom Li Shufu och Geely. Dels har det handlat om majoriteten av röster vilket gjorde att Volvo på fredagen kröp till korset och stämplade om samtliga A-aktier till B-aktier och dels den politiska frågan kring Kina i nuläget vilket är känsligt, säger Hernhag.

– Väldigt blandat. Det kan vara en fördel med en kinesisk ägare om du ska sälja i Kina men man vet också om den politiska risken och hur snabbt det kan gå, säger han och ger som exempel nyligen satta restriktioner mot kinesiska tech-jättar.

– Det kan komma uppgifter i statligt kontrollerade medier och dagen efter lyder landet utan domstolsprövning eller lagändringar. Det är ett annat system som jag inte alls litar på.

"Vattnas i munnen"

Tidningen Affärsvärlden har samtidigt dragit en annan slutsats. I en nyligen publicerad analys får noteringen tumme upp, dock med viss tvekan:

"Det är ändå ingen given slutsats mot bakgrund av riskerna som är förknippade med att vara stenhårt fastspänd i baksätet när kinesiska intressen styr. Samt att värderingarna i elbilssektorn är svajiga. Men ska vi sätta ned foten blir det på gaspedalen – teckna Volvo", skriver tidningen.

Även Dagens industri ser köpläge trots flera risker. ”Värderingen är så attraktiv att det borde vattnas i munnen på vilken värdeinvesterare som helst”, skriver tidningen i en analys.

Vd:n Håkan Samuelsson har samtidigt förklarat att noteringen sker som ett led i att verksamheten ska bli helt elektrifierad där företagets elbilsförsäljning ska stå för 50 procent av totalen 2025.

Sålt få elbilar

Hittills i år har man dock bara sålt tre procent elbilar, och tiden då elbilar var synonymt med Tesla är nu över när merparten av aktörerna lyft in sådana i sin produktportföljer.

Ferdinand Dudenhöffer, professor vid universitetet i tyska Duisberg-Essen och som leder forskningsinsinstitutet CAR, ser utmaningar för Volvo Cars.

"I dag är bolaget alltför inriktat mot plug in-modeller. Elbilsmodellerna måste förbättra sin kapacitet och man borde ha Tesla som riktmärke", säger han i en kommentar till TT.

Marcus Hernhag varnar också för en bubbla kring elbilar.

– Även om elfordon kommer ändra samhället mer än vi tror så överskattas kanske hur snabbt det kommer att gå. Det är inte bara att köpa allt inom elfordon och tro att det ska fortsätta upp för någonstans kommer marknaden att ha överskattat, det är dock omöjligt att veta när och hur.

Tobias Österberg/TT

Joakim Goksör/TT

FAKTA

Fakta: Volvo Cars börsnotering

Aktien noteras på Nasdaq Stockholm.

Teckningskursen är satt till intervallet 53–68 kronor vilket gör att köpare inte på förhand vet vad det exakta priset blir.

Teckningstiden löper under perioden 19-26 oktober och första handelsdag är satt till 28 oktober

En rad olika aktörer är nu med och erbjuder sina kunder att teckna aktier i Volvo Cars, bland andra: Goldman Sachs, SEB, BNP Paribas, HSBC, J P Morgan, Morgan Stanley, Nordea, Carnegie, Swedbank, Avanza, Nordnet.

Sport

Hattrick av NHL:s svenske tonåring

Lucas Raymond firar sitt tredje mål mot Chicago.
Foto: Nam Y Huh/AP/TT
Sport
Sport NHL:s nya svenska stjärna har presenterat sig på allvar.
I sin blott sjätte match gjorde Lucas Raymond gjorde tre mål för Detroit.
– Det här var en alldeles speciell kväll, säger 19-åringen.

Lucas Raymond har fått en smakstart på sitt proffsliv. För en knapp vecka sedan sköt han in sitt allra första mål i NHL-karriären. I natt gjorde han sitt första hattrick.

Med ett mål i varje period, och dessutom en assist, låg han nästan på egen hand bakom lagets seger med 6–3 mot Chicago.

– Det är klart att det var kul, säger den 19-årige göteborgaren.

– För att vi kom tillbaka efter i går (1–6 mot Montreal) men mest förstås för att jag gjorde mitt första hattrick. Det här var en alldeles speciell kväll.

1–0 kom när Tyler Bertuzzi från sargen hittade en helt fri Raymond, som lugnt kunde ta ett par skär framåt och placera pucken i nät. Det hade då gått fem minuter av matchen.

Svenskens andra mål, till 5–2, kom när han med minuten kvar av andra perioden petade in en retur i öppet mål. Och trean, i period tre, var ett direktskott i powerplay.

– Han har något alldeles extra, det är helt klart. Och han drar sig inte för att gå mot mål, säger tränaren Jeff Blashill.

"Tagit vara på chansen"

Tränaren hyllar framför allt svenskens samarbete med kedjekamraterna Bertuzzi och Dylan Larkin. Tillsammans stod trion för tio poäng mot Chicago.

– Han har fått möjligheter som inte många unga killar har fått, att få spela i NHL när de är så unga, och han spelar med riktigt bra medspelare och får viktiga minuter på isen med dem. Och han har tagit vara på chansen. Med de möjligheter han får måste han se till att fortsätta göra ett bra jobb, säger han och fortsätter:

– Lucas är en riktigt smart spelare, bra defensivt och alltid i bra positioner för det offensiva spelet,

"Svårt att ta in"

De tre målen mot Chicago skrev dessutom in den unge svensken i Detroits historieböcker, han är jämte legendarerna Gordie Howe och Steve Yzerman den ende tonåringen som gjort fyra poäng i en och samma match.

– Det är svårt att ta in. Jag menar, det är två av de allra bästa som har spelat i laget, säger Raymond.

Just Yzerman var general manager när Raymond valdes som nummer fyra i draften i fjol. Som spelare gjorde han 22 säsonger i Detroit, och kom upp i 692 mål för klubben – bara slagen av Howe med 786 mål.

Dit har Lucas Raymond fortfarande långt.

– Jag har bara spelat sex matcher i NHL, så jag går mycket på adrenalin och allt är så nytt för mig. Jag försöker bara åka ut på isen och ha kul och hjälpa laget att vinna, säger han.

Martin Yngve/TT

Utrikes

Källa: Sudans premiärminister i husarrest

Gatuprotester i Sudans huvudstad Khartoum förra veckan.
Foto: Marwan Ali/AP/TT
Utrikes
Utrikes Minst fem personer ur Sudans civila ledning har gripits av militären, uppger myndighetskällor. Militären har inte kommenterat uppgifterna.

Bland de gripna ska bland andra landets kommunikationsminister och premiärministerns medierådgivare finnas.

Samtidigt har proteströrelsen SPA, den mest framträdande gruppen inom demokratirörelsen, kallat till gatuprotester då man vill motverka vad som beskrivs som en militärkupp i görningen.

Det rapporteras också om avbrott i landets telefon- och internettillgång.

Enligt källor till Reuters ska landets premiärminister Abdalla Hamdok ha satts i husarrest.

Den senaste tiden har flera protester skakat landet. Regeringsmotståndare vill att militären tar full kontroll över styret medan regeringsanhängare vill se en fortsatt utveckling mot demokrati och en fullt civil regering.

Sudan styrs sedan 2019 – då den hårdföre Omar al-Bashir avsattes – av ett civil-militärt råd och en civil regering. Spänningarna i övergångsstyret har ökat sedan myndigheter sade sig ha stoppat ett kuppförsök i september.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL