Sonessons svar efter nej: ”Vi ses i rätten”

Staffanstorp See you in court!
Beskedet – vi ses i rätten – är Staffanstorps starke man Christian Sonesson svar efter att polisen sagt nej till Staffanstorps ansökan om att få fortsätta använda ordningsvakter i kommunen.

Det är på sin Facebooksida som Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, skriver att kommunen ska överklaga polisens beslut att stoppa kommunala ordningsvakter.
– See you in court! är hans korta men kärnfulla meddelande till polisen.

Det publicerades på Christian Sonessons Facebooksida i fredags. Meddelandet innebär att kommunen överklagar Polismyndighetens beslut att stoppa kommunens ansökan om tillstånd för ordningsvakter.

Beslutet togs formellt samma dag av kommunstyrelsen på delegation av Christian Sonesson själv. Där står kort att ”det har bedömts att detta Polismyndighetens avgörande ska anses utgöra ett överklagbart beslut, samt att skäl föreligger att överklaga detta beslut”.

Bakgrunden till överklagandet är att polisen i ett förhandsbesked för tre veckor sedan avslog kommunens ansökan om även i fortsättningen få anlita ordningsvakter.
Som skäl angav polisen bland annat att de ordningsproblem som tidigare funnits i Staffanstorp centrum, bland annat stökiga ungdomar, minskat kraftigt. Statistiken visar också att brottsligheten minskat och att invånarnas trygghetskänsla ökat.

Skånskan har sökt Christian Sonesson.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev