Miljöförvaltningen slår fast att tandläkarmottagningarna är ansvariga för kvicksilverföroreningarna och bör stå för saneringen.

Vägrar betala kvicksilversanering

Malmö Kvicksilverläckage är en oundviklig konsekvens när tandvården hanterar amalgam, men vem som ska stå för notan när avloppsrören saneras råder det delade meningar om i Malmö.
Flera tandläkarmottagningar i koncernen Praktikertjänst har överklagat beslut om att de själva ska stå för hela saneringen.

Tre av Praktikertjänsts tandläkarmottagningar i Malmö har under året ansökt om att driftsanera sina avloppsrör. Miljöförvaltningen beslutade då om att det skulle vidtas försiktighetsåtgärder och krävde att alla avloppsledningar där det runnit vatten förorenat med kvicksilver skulle saneras fram till där rören övergår i kommunala anslutningar. Men Praktikertjänst överklagade beslutet och menade att praxis är att sanering av avloppsrör endast sker inom klinikens lokaler.

Koncernen anser att det är i denna del av avloppet och fram till fastighetens huvudstam som kvicksilvret finns kvar och där det är rimligt ur ett kostnads- och nyttoperspektiv att sanera. Det finns bristande kunskap om att kvicksilvret har spridits till resterande avlopp och det är inte rimligt att lägga en så stor kostnad som saneringen skulle innebära på en enskild verksamhet, hävdar företaget.

Miljöförvaltningen motiverar sitt beslut med att det är sannolikt att avloppsrör i fastigheter med tandläkarverksamhet är förorenade med kvicksilver efter hantering av amalgam eftersom dagens teknik inte helt kan rena vattnet. Dessutom har tandläkarverksamhet bedrivits under en längre tid på mottagningarna. En av lokalerna har använts så länge som sedan i början av 1960-talet.

Ansvaret för föroreningen och att utreda hur långt kvicksilvret spridits i avloppssystemet ligger på Praktikertjänst själva, slår miljöförvaltningen fast och hänvisar till miljöbalken som säger att verksamhetsutövare har ett långtgående ansvar för att åtgärda en föroreningsskada som kan medföra skada för människors hälsa eller miljö.

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev