Charlotte Bossen (C)

Vi röstar nej till högre lön för Malmös politiker

Debatt

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” sade Gustav Möller (S). Möller, född och uppvuxen i Malmö, var en stark förkämpe för välfärd. Mycket lite tycks dagens malmöitiska socialdemokrater ha gemensamt med Möller. Centerpartiet kommer dock att fortsätta stå upp för Malmö, därför kommer vi att rösta nej till höjda politikerarvoden vid dagens kommunfullmäktigesammanträde.

Vid dagens möte med kommunfullmäktige ska det beslutas om budgeten för 2019, men på bordet ligger också ett förslag på ändring av arvodena för politiker. Ett kommunalråd föreslås få en höjd lön till 77 280 kronor i månaden. Även arvodena för ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder och styrelser föreslås att höjas, samt en mindre höjning av alla politikers fasta mötesarvode.

Undertecknade är alla fyra nominerade till höga poster i kommunen. Vi är alla engagerade i politiken eftersom vi tror på Malmö och vill göra skillnad, inte för att tjäna pengar. Inför dagens kommunfullmäktigesammanträde vädjar vi till våra kollegor. Höj inte våra arvoden!

Utanförskapet är djupt i Malmö där många har det bra, men inte alla. Vår stad har stora problem med kriminalitet och skjutningar med dödligt utfall är tre gånger per capita i jämförelse med Stockholm. I kommunen växer vart fjärde barn upp i fattigdom och var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Malmö har högst arbetslöshet i landet. Stadens röda politiker har under lång tid haft svårigheter att få stadens finanser att gå ihop. Utan försäljning av fastigheter och realisationsvinster hade staden fått rapportera minus i finanserna vid årsskiftet. I en sådan kontext anser vi att det är ovärdigt och olämpligt att höja politikernas arvode.

“Alla verksamheter måste jobba med att effektivisera sig. Alla ska försöka få ut så mycket pengar som möjligt till verksamheterna som möter Malmöbor” säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till Sydsvenskan den 13 december i samband med att tidningen rapporterade om styrets förslag till budget för år 2019. Samma dag presenterades i kommunstyrelsen ett förslag till höjda arvoden.

Politiker ska inte gå obetalda för sitt arbete och all den tid de lägger på sitt engagemang. Samtidigt så ser vi att resurserna som kommer gå till höjda politikerarvoden hade gjort sig bättre fördelade till stadens befolkning.

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ligger även förslag på en utökad politisk organisation. Fler kommunalråd och politiska sekreterare ska anställas till följd av att Socialdemokraterna nu kommer styra staden tillsammans med Liberalerna. Det innebär i sin tur en ökad kostnad för skattebetalarna och mindre pengar till stadens verksamheter. Att dessutom höja politikerarvodena innebär ytterligare ökade kostnader. Något som vi anser är totalt orimligt med bakgrund av stadens ansträngda ekonomi.

Centerpartiet kommer göra sitt yttersta för att förvalta det förtroende väljarna gav oss. Därför är vi djupt bekymrade över den havererade ekonomin i staden och det djupa utanförskapet. Centerpartiet tror på Malmö. Vi är övertygade om att med rätt politik kan vi minska klyvningen av staden. Med rätt styrning, resursfördelning och riktade åtgärder kan hela Malmö börja växa och nå sin fulla potential, men då måste kommunen ges rätt förutsättningar att utvecklas fullt ut. Då krävs en översyn av stadens finanser och att skattepengarna används rätt.
Charlotte Bossen (C),
Gruppledare i kommunfullmäktige
Anton Sauer (C),
Ledamot i kommunfullmäktige och föreslagen vice ordförande i gymnasie- & vuxenutbildningsnämden

Martin Molin (C),
Föreslagen vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Andreas Asker C ,
Föreslagen vice ordförande i Malmö Leasing AB

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev