Förbudet som Vellinges kommunalråd Carina Wutzler nu kan verkställa ska gälla Stortorget och Lilla torg, Vellinge, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Skanörs hamn, ett område vid Höllvikens bibliotek samt även rakt över gatan i Nyckelhålsparken där även bussarna avgår från centrala Höllviken.Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT

Tiggeriförbud får grönt ljus

VELLINGE Högsta förvaltningsdomstolen ger Vellinge kommun rätt att omgående införa ett lokalt tiggeriförbud på offentlig plats.

På måndagen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Vellingepolitikernas beslut från september 2017 gällande ett lokalt tiggeriförbud på särskilt angivna platser inte strider mot ordningslagen.

Sedan politikerna tog beslutet i kommunfullmäktige har kommunen tagit strid för det men prövningarna har fått avslag i tre tidigare instanser, senast i kammarrätten den 27 mars.
Nu har frågan slutligen avgjorts och därmed rivs tidigare domar upp och Vellinges beslut fastställs.

– Det är positivt att vi nu kan verkställa det beslut som vi har fattat i Vellinge kommun för över ett år sedan. Frågan om tiggeriförbud är principiellt intressant och jag vet att många kommuner har väntat på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) i ett pressmeddelande.
”Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet” skriver högsta förvaltningsdomstolen.
Rätten bestående av fem justitieråd skriver vidare i domen att Vellinge kommun har utformat föreskriften så att den är möjlig att tillämpa lokalt utan att den strider mot ordningslagen. Inte heller anser rätten att ett förbud skulle inskränka på den enskildes frihet.
Vellinge kommun har i tidigare instanser inte fått gehör för motiveringen att enskilda invånare upplevt störningar av att tiggare suttit vid in- och utgångar till butiker liksom att enskilda upplevt det som obehagligt att gå och handla.
Kommunen har även pekat på att det krävs polistillstånd för annan insamling av pengar i bössor på offentlig plats i motsats till det passiva penninginsamling (tiggeri).

Här har tidigare instanser ansett att Vellinge kommun inte kunnat visa på problemets storlek som ett skäl för att ändra ordningsföreskrifterna medan Högsta förvaltningsdomstolen nu gör en annan bedömning.
Rätten slår fast att Vellinges tydliga avgränsning av passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna platser är så pass snävt rent geografisk och därför saknas det anledning att ifrågasätta kommunens egen bedömning av behovet av att just på de här platserna upprätthålla ordningen och förbjuda tiggeri.

Förbudet som omedelbart träder i kraft omfattar Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och den västra delen av Skanörs centrum. Även Skanörs hamn, ett område vid Höllvikens bibliotek samt Nyckelhålsparken i Höllviken.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...