Magdalena Nour (C). ARKIVBILD

Oppositionen: ”Skapar badwill för Vellinge”

Vellinge Tre partier röstade för ett tiggeriförbud 2017. Ett som var och fortfarande är emot beslutet som nu verkställs är Centerpartiet.

Få regler i ordningslagen
Syftet med ordningslagen är bland annat att trygga ordning och säkerhet på offentliga platser och vissa andra områden.
Med offentliga platser menas gator, torg, parker och andra platser som i detaljplanen redovisas som allmän plats.
Lagen innehåller dock endast ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av fler bestämmelser kan därför regleras med lokala föreskrifter som kommunen själv tar beslut om.
Länsstyrelsen är den myndighet som ska meddelas vid ändringar.

– Det här skapar bara badwill för Vellinge och negativa rubriker.

Det säger Magdalena Nour, Centerpartiet i Vellinge, som efter årets val gått samman med avhoppade Moderater från tidigare Nya listan, två partier som hela tiden varit emot tiggeriförbudets införande.

– Vi kan bara beklaga utslaget och har hela tiden ansett det vara direkt olyckligt att Moderaterna väljer att lägga både tid och resurser på att driva det här icke-problemet i vår kommun.

Magdalena Nour säger att hon förstår att det kan upplevas obehagligt att se och möta folk som sitter och tigger utanför butiker, men menar samtidigt att det här beslutet inte hjälper mot det faktiska problemet – att det finns människor som ser det som en lösning att försörja sig på att tigga.

– Det här skapar bara badwill för Vellinge och negativa rubriker. Det motarbetar dessutom arbetet med att locka fler besökare och det vi säger oss vilja vara, en välkomnande och öppen kommun.

Hon anser att enda vägen är att Sverige via EU sätter press på de länder varifrån tiggarna kommer.

Magdalena Nour ifrågasätter även vad majoriteten vill uppnå med förbudet och hur det ska verkställas.

– Moderaterna vill ha fler poliser till kommunen men är det det här polisen ska lägga resurser på, att förelägga personer som tigger?

Sverigedemokraterna och Liberalerna var de partier som ställde sig bakom Moderaternas beslutet att införa tiggeriförbudet i de lokala ordningsstadgorna för drygt ett år sedan.

Karl-Johan Persson, gruppledare för SD i Vellinge säger:

– Vi tycker det är ett glädjande besked att kommunerna nu ska få rätt att förbjuda tiggeri. Det är inte hållbart för samhället att det finns människor som tillåts syssla med tiggeri.

Få regler i ordningslagen
Syftet med ordningslagen är bland annat att trygga ordning och säkerhet på offentliga platser och vissa andra områden.
Med offentliga platser menas gator, torg, parker och andra platser som i detaljplanen redovisas som allmän plats.
Lagen innehåller dock endast ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av fler bestämmelser kan därför regleras med lokala föreskrifter som kommunen själv tar beslut om.
Länsstyrelsen är den myndighet som ska meddelas vid ändringar.

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...