FN:s klimatmöte avslutat

Utrikes Sent på lördagskvällen kom deltagarna på FN:s klimatmöte i Polen överens.

Bland annat ska man ha enats kring en gemensam regelbok för hur Parisavtalet ska följas i praktiken.

Syftet är att hålla den globala temperaturhöjningen under 2,15 grader till år 2100.

Många fattiga länder ska ha haft svårt att följa sina åtaganden och krävde även kompensation för skador orsakade av klimatförändringar.

På mötet kom man överens om kompensationer och beslutade också att fattiga länder ska undantas förande av viss statistik och bokföring.

Den viktiga frågan om handeln med utsläppsrätter sköts upp till nästa års klimatmöte i Chile.

Förhandlingarna har pågått i två veckor och uppemot 200 länder har varit representerade.

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev