”Den som är mot mångkultur bör flytta”

ESLÖV Förbjud jullov, påsklov och andra skolledigheter med religiös bakgrund. Inrätta ett utskott för försvar av mångkultur under kommunstyrelsen – och hjälp motståndarna att flytta till andra orter.
Alla män över 18 år i Eslöv ska vart tredje år kallas till tvingande kurser i jämställdhet och allas lika värde.
Det är några punkter i Miljöpartiet Eslövs stoppade förslag till alternativ budget 2019.

Kommunfullmäktige i Eslöv får ta ställning till det radikala budgetförslaget under sitt möte på måndag 17 december.
Miljöpartiets kommunavdelning tycker det är dags att göra något åt Eslöv, som man beskriver som en ort som är ”lite bakom i utveckling” trots sin närhet till Lund och stora transportleder genom Skåne.
MP vill se Eslövs kärnvärden som solidaritet med kommande generationer, alla världens människor och med djur, natur och det ekologiska systemet.

Man står fast vid tidigare krav på storsatsningar på skolan, men mycket i förslaget handlar också om mångkultur, som man vill stötta på olika lokala sätt:
Kommunanställda ska informeras om att de har en plikt att stå upp för mångkultur – och att vägran är en saklig grund för uppsägning.
Man vill införa lokala ordningsföreskrifter som förhindrar ”organiserat sabotage mot Eslöv som mångfaldskommun”.

Kommunen ska utreda möjligheter och kostnader för att utreda ett ”kommunalt medborgarutbytesprogram i syfte att stimulera personer som inte vill bo i en mångkulturell kommun att omlokaliseras till lämpligare platser”.
Miljöpartiet vill vidare införa visitationszoner i tätorten, Stehag, Löberöd och Marieholm där det krävs särskilda tillstånd att vistas efter kl 21. I dem ska ordningslagen tillåta att polis, väktare eller annan särskilt utsedd personal får rätten att stoppa, visitera och beslagta egendom ”för dem som kan antas utgöra ett hot mot eller motsätter sig Eslöv som en mångkulturell kommun där allas lika värde gäller”.

Föreningar ska uppmuntras och stödjas om de jobbar för att bevara invandrares ursprungliga kultur och identitet.
Allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och företrädare för ideologier eller åsikter som motsätter sig det mångkulturella samhället och allas lika värde ska avskaffas.
Eslövs kommun ska aktivt arbeta med informationsförmedling ”om hotet från den nationalistiska spetälskan”.

Vare sig kommunal personal eller elever i Eslövs skolor ska kunna få ledighet på grund av kulturell eller religiös hänvisning.
– Det innebär att helger som jul, påsk och pingst inte är skäl för extra ersättning eller skäl för ledighet från undervisning, skriver MP i sitt budgetförslag.

Partiet tycker det är ologiskt att flera liberala och nationalistiska riksdagspartier föreslagit förbud mot religiösa kläder och symboler i skolan samtidigt som man inte har något emot religiösa inslag som kan ses som en svensk tradition.
– Vi menar att enda sättet är att samtliga kommunens verksamheter ska vara ateistiska. Det innebär att samtliga religiöst anstrukna element som jullov, påsklov ska utgå och endast innebära de nationellt antagna ledigheterna.

Varken elever eller lärare ska få nyttja skolans lokaler eller områden för religiösa aktiviteter.
MP Eslöv oroar sig över att män stod för 85 procent av alla lagförda brott i Sverige 2016 och ser att de orsakar en stod kostnad för samhället.
Man föreslår därför att alla män i Eslöv vart tredje år ska kallas till obligatoriska och riktade utbildningar i demokrati, jämställdhet, mångfald och allas lika värde.

Det ska vara obligatoriska utbildningar på minst 60 timmar med examinationsprov. Männen ska bekosta sina egna kostnader för deltagandet.
Miljöpartiet föreslår ett vite som stiger hela tiden för män som väljer att inte delta – med 500 kronor vid första tillfället som sedan fördubblas varje påföljande gång.

Miljöpartiet i Eslöv vill även att kommunen aktivt ska stödja journalistik och uppmuntra etablerade medier för att säkerställa att Eslöv fortsätter ha en fri oberoende granskande journalistik, fri från fake news.
Partiet vill ha en ekonomisk rapport av hur mycket antifeminism, högerpopulism och homofobi kostar Eslöv och dess varumärke.
Funktionen för försvar av mångkultur skulle ta fram rutiner och policies så att anställda förhindras att underminera Eslövs mångfaldhetssatsning, bland annat på sociala medier.

MP vill även sänka skatten för pensionärer med 25 procent, satsa på e-sport och ge möjlighet för medborgarna att investera i kommunen via gröna obligationer och sociala fonder.
Utökad modersmålsundervisning, mer vindkraft, bilfria zoner samt minskad köttkonsumtion är andra inslag i budgetalternativet.
Miljöpartiet vill ha fler nya utskott under kommunstyrelsen: Ett för innovation och kreativitet, ett för landsbygden och ett för trygghet.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev