Oron bland skånska kommuner och politiker är stor för att man ska hamna på efterkälken på grund av den hotande elkrisen. På tisdagen var det krismöte på Eons huvudkontor i Malmö. Foto: Mikael Ankarvik

Kraftansträngning för elnätet behövs

Skåne Dyrare elräkningar, etableringar som inte blir av, klimatsatsningar som får vänta.
På tisdagen bjöd kraftbolaget Eon in kommuner, politiker och lokala energibolag till ett krismöte om den hotande elbristen i Skåne.

– Problemet har inte lyfts tillräckligt och politikerna i Stockholm är inte medvetna om det, säger Johan Mörnström, vd för Eon energidistribution.
När en köldknäpp slog till för fjorton dagar sedan, och vinden var svag, sprang elpriset i Sydsverige i höjden. Under någon timme var det dubbelt så högt som priserna i mellersta och norra Sverige.

Knäppen gav en fingervisning om hur elbristen kan se ut redan nu.
– Det är inte ett stort problem i dag, men kan bli det framöver, det är därför vi bjudit in till det här mötet, säger Johan Mörnström.
En stor mängd representanter från Skånes kommuner och Region Skåne var på plats, och oron för den befarade elbristen var påtaglig.

Många ser att planerade satsningar på nya bostäder och klimatanpassningar hotas om elförsörjningen inte fungerar som den ska. Brist på kapacitet
I Sverige är det Svenska Kraftnät som äger de nationella elnäten, på regional nivå är det Eon. På lokalplanet är finns många mindre aktörer.
Enligt Johan Mörnström är det inte de lokala elnäten som är problemet. Det är heller inte den kraftigt försenade Sydvästlänken, som ska transportera elkraften från Hallberg i Närke till Hörby, och den likaledes försenade transformatorstationen i Lyby utanför Hurva, som ska lösa allting.
– Sveriges behov av elnät har inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på nya elbilar, elbussar, fler tåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering nya datacenter och omställning till sol och vind, säger Johan Mörnström, vd för Eon energidistribution.
Projekten är var för sig utmanande för elnätet.
– Tillsammans kräver de historiskt omfattande nätinvesteringar. Detta är Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt, viktigare än nya vägar och järnvägar. Vi kommer varken klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet, säger Johan Mörnström.
Nätstrukturen måste byggas ut, men Eon ser också att man kan samordna eldistributionen bättre, att man kan köra elnäten annorlunda och på så vis använda den kraft som finns bättre.
Det innebär emellertid att riskerna i elnätet ökar.
Han tar Malmö som exempel:
– Om ingenting görs kan det innebär att Malmö, som växer med ett Trelleborg på tio år, måste tacka nej till nya kunder, och till befintliga företag som vill expandera.

Svenska Kraftnät har meddelat att de inte kommer att ha löst problemen för Skåne förrän 2027. Alldeles för sent för församlingen i Eonsalen på Eons huvudkontor i Malmö.
Många ser att det är hos politikerna i Stockholm problemet ligger. Johan Mörnström säger att det är mycket fokus på Stockholm och efterlyser en slags kraftsamling bland aktörer ock kunder i Skåne, för att få frågan lyft på nationell nivå.
– Det är ju inget problem med analysen. Om elförsörjningen i Skåne inte säkras kommer det till exempel att hindra företag att expandera och drabba tågtrafiken som får gå på halvfart. Problemet är att politikerna i Stockholm inte är medvetna om det, säger Johan Mörnström på Eon.

Elförsörjningsproblemen började när Barsebäck stängdes för tretton år sedan. Den kraft som Skåne förlorade då skulle ersättas av Sydvästlänken som på grund av skiftande regelverk på nationell nivå, och utdragna tillståndsförfaranden, försenats till 2027. Den befaras bli ännu mer försenad. Dessutom har den nya transformatorstationen i Hurva försenats.
– Det är inte rimligt att det ska ta så lång tid, processen måste snabbas upp, säger Johan Mörnström.

Dagens fråga

Sverige är borta ur medaljstriden i handbolls-EM, kommer du att följa Sveriges sista matcher ändå?

Loading ... Loading ...