- Far har alltid varit positiv, men samtidigt realist och det har jag väl ärvt, säger Christoffer Johansson på Vankiva Gård.
Vankiva Gård ägs av Hans Johansson och sonen Christoffer är driftsledare. Totalt har man fem anställda. Ett antal som kommer att öka i takt med att verksamheten på gården blir större.
Här förbereds 23 000 kvadratmeter mark för en ligghall och ett stall för mjölkning och kalvning.
Plintarna har kommit i marken och sedan ska stommar och väggar resas upp. Allt ska vara färdigt hösten 2019.

Grunden är lagd för vågad mjölksatsning

På landet Vankiva Gård, strax utanför Hässleholm, storsatsar inför 2019. Med ett nytt stall med 650 platser fördubblar man antalet mjölkkor. Satsningen kommer också att innebära nyanställningar.
- Vi gör det här för att vi tror på mjölken, säger Christoffer Johansson.

23 000 kvadratmeter mark norr om väg 117 har planats ut för två rejält tilltagna byggnader. En ligghall på 155 meter gånger 37 meter och en för mjölkning och kalvning på 96 meter gånger 28 meter. Plintarna till bygget har satts i marken och nästa vecka är det dags att resa stommar och sedan kommer väggarna veckan efter det. Allt ska stå färdigt till hösten 2019.
– Lika bra att bygga ordentligt när man är igång. Man måste väl vara lite galen för att ge sig på det här, säger Christoffer Johansson och ler.

Han har vuxit upp på gården som ägs av hans far Hans Johansson. Korna de har är huvudsakligen svartvita Holstein och några röda SLB. Idag använder man sig av mjölkgrop och det kommer inte att bli några mjölkrobotar i det nya stallet heller utan en mjölkningskarusell.
– Vi tror mer på det manuella sättet att mjölka. Kommer man upp i den här storleken tror jag att det är svårt med robot, säger Christoffer Johansson.

Hans Johansson kom till gården som arrendator 1974. Då fanns det inga kor här alls, och hade inte gjort så på några år. Men han byggde ett stall för 96 uppbundna kor och ett stall bakom det för ungdjur. 1991, med beteslagstiftningen, var det dags för ännu ett stall och då för lösdrift. En vågad satsning även det.
– Då låg räntan på 15 procent, det var på ofri grund och vi skulle gå med i EU, så det var tufft. Men nu har vi kört på i 27 år och kände att vi behövde göra något nytt. Både jag och min far är mycket intresserade av kor, säger Christoffer Johansson.
2006 köpte Hans Johansson gården som är på 320 hektar, varav 260 hektar åker. Idag finns här strax under 300 mjölkkor. Med de nya stallen kommer det att finnas 730 mjölkkor och lika många ungdjur till det.
Hur vågar ni göra den här satsningen?
– Far har alltid varit positiv, men samtidigt realist och det har jag väl ärvt. Alternativet till att bygga ut hade varit att vi hade fortsatt några år och sedan fått stänga. Det börjar bli slitet och det är mycket underhåll som behövs.

Christoffer Johansson tror att strukturomvandlingen där man går mot större gårdar med fler djur kommer att fortsätta och det i ett ökat tempo.
– I primärproduktion behöver det bli stort för att fungera. Men det är kanske ett större steg att dubbla antalet djur om man går upp från 40 till 80 än vad det är för oss. För då måste du börja att anställa och vi har också redan ett stort flöde med djur och foder.

På Vankiva Gård finns fem anställda, ett antal som kommer att behöva öka när verksamheten växer. Men som i alla branscher är det svårt att hitta rätt folk.
– Jag tror mycket på att samarbeta med andra gårdar. Vi kommer att behöva mer av det framöver för att få det att fungera. Och det är roligt att vara många. Jag skulle inte vilja jobba utan anställda. Det hade varit jättetråkigt.