Krock på E6 – trafiken påverkas

Vid 08.15 tiden var två personbilar inblandade i en olycka på E6 vid Borgeby i södergående riktning.

Det råder begränsad framkomlighet på platsen med anledning av händelsen.

Trafiken väntas flyta igen först någon gång under eftermiddagen.