Socialnämnden skjuter fram beslut

STAFFANSTORP Socialnämnden skjuter fram beslut om ny privatisering av hemtjäsnt, växel- och korttidsvård till efter nyår.

Det blev resultatet av mötet med vårdpersonalen på torsdagen.
Politikerna lyssnade in personalens krav på att de vill få vara delaktiga i vilka krav som ska ställas på nya aktörer. Därför skjuts beslutet fram.
Däremot ville politikerna inte lyssna på personalens åsikt att inte privatisera.
Det meddelades också att fler aktörer än Förenade Care ska erbjudas att lägga anbud på hemtjänsten.
Besked gavs också att verksamheterna korttid och växelvård inte kommer att ligga kvar på Pilegården i framtiden eftersom delar av denna ska rivas.
– Det är bra att de lyssnar på oss men det är ändå blandade känslor efter mötet, säger personal som SkD pratat med på torsdagen.
– Politikerna vägrade tyvärr lyssna på vår åsikt om att inte privatisera verksamheterna. Det var huvudsyftet med mötet, att föra fram vår mening att det är fel väg att gå.

Samtliga berörda personalgrupper var representerade vid mötet på torsdagen.
Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson och socialnämndsordförande Liliana Lindström båda (M), Richard Olsson (SD) med flera besvarade personalens frågor.
Det var i förra veckan som personalgrupperna blev kallade till ett akut möte. De fick då information om att hemtjänsten skulle tas över av Förenade Care och att korttiden och växelvård ska upphandlas 2019 men nu blir det inget beslut i socialnämnden den 11 december som först sagts.

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev