Foto: Isabell Höjman / TT / kod 11711

Regeringen vill förbjuda rökning på uteserveringar

Inrikes Regeringen vill förbjuda rökning utomhus på bland annat uteserveringar. Socialutskottet ställer sig bakom regeringens förslag - vilket även gäller elektroniska cigaretter.

Här är regeringens förslag:

  • alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd
  • nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar
  • rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter
  • reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksprodukdirektiv genomförs i Sverige
  • förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner

Källa: Regeringen

I början av året gick den rödgröna regeringen ut med ett lagförslag om att förbjuda rökning på flera platser utomhus, bland annat på uteserveringar, tågperronger, busshållplatser och lekplatser.
Målet var att minska svenskarnas tobaksbruk och nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Lagen var tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019 men stoppades tillfälligt efter invändningar av EU-kommissionen.
Men tar den rödgröna regeringen upp frågan igen och vill införa en ny lag om tobak som en följ av den förslås en del lagändringar, bland annat förbud mot rökning utomhus på vissa allmänna platser.

Ett förbud som även rör elektroniska cigaretter.
Socialutskottet är positiva till förslagen, men vill att regeringen utformar ett förslag om att godkänna publicering av bilder av tobaksförpackningar för e-handel.

Den rödgröna regeringen ställer sig emot socialutskottets förslag.
Tidigare i år röstade Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna nej till regeringens förslag men nu ställer sig alla de borgerliga partierna bakom förslaget – med vissa invändningar.

Socialutskottet föreslår att de nya reglerna bör börja gälla den 1 juli 2019.

Här är regeringens förslag:

  • alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd
  • nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar
  • rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter
  • reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksprodukdirektiv genomförs i Sverige
  • förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner

Källa: Regeringen

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...