De kommande fyra månaderna kommer varken godståg eller persontåg att passera Furulund. Stationsområdet ska byggas om inför pågatågstrafiken som ska börja gå på banan om två år.
Om fyra månader finns en ny plattform framför det gamla stationshuset i Furulund.
Skissen visar de olika utbyggnadsprojekten kring Lommabanan genom Furulund. Illustration: Kävlinge kommun

Lommabanan snart på banan

furulund På måndag stängs Lommabanan för all trafik i fyra månader. Under tiden ska två cykelunderfarter och en perrong byggas i Furulund och ytterligare en perrong i Lomma.
Året därpå stängs sträckan på nytt – denna gången för att bygga ett mötesspår i Stävie.

– Vi stänger av Lommabanan för trafik från vecka 50 till och med vecka 15 nästa år, säger Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.
Sedan persontrafiken på Lommabanan upphörde 1983 har inga tåg stannat på järnvägsstationen i Furulund. Men om ganska exakt två år lämnar det första tåget stationen. Mindre än 20 minuter senare är det i Malmö.

Men innan dess återstår en hel del arbete, vilket ska ske i två etapper. I den första, som inleds på måndag, byggs perrongerna i både Furulund och Lomma, och cykelunderfarter i Furulund vid den kommande nya stationen samt i höjd med Bryggaregatan.

Perrongen i Furulund blir 170 meter lång och rymmer två pågatågset. Den kommer att löpa ungefär mellan det gamla stationshuset och den gamla Coopbutiken.
De två cykelunderfarterna ska underlätta för cyklister och fotgängare att ta sig till och från stationen. Två av de övergångar de kan använda i dag, Kungsgatan och Solgatan, stängs 2020.
– Det blir under sommaren 2020, säger Olof Fredholm.

Bilister hänvisas till de redan existerande underfarterna vid Häradsvägen och Husarvägen.
– Kävlinge kommun ska förlänga Parkgatan fram till Häradsvägen, säger Olof Fredholm.
Under tiden arbetet med ombyggnaden av stationsområdet pågår kommer varken pågatåg eller godståg att trafikera Lommabanan. Flertalet godståg omdirigeras till sträckan Malmö-Lund-Eslöv-Teckomatorp, övriga går via från Lund via Kävlinge till Landskrona.

Direkttåget Pågatåg Express mellan Malmö och Helsingborg ställs in helt under tiden för arbetet på grund av platsbrist på spåren.
Däremot kommer det Lommabanan att trafikeras av tåg som används i ombyggnadsarbetet.

– Man får under inga omständigheter springa spåren bara för att banan är avstängd. Det kommer att gå arbetsfordon i olika omfattning, säger Olof Fredholm.
Nästa avstängning sker sommaren 2020. Förutom att plankorsningarna på Kungsgatan och Solgatan stängs så ska ett mötesspår i Stävie byggas.

Det är en av pusselbitarna för att möjliggöra timmestrafik på den enkelspåriga Lommabanan. På sikt blir det halvtimmestrafik, men då krävs ytterligare mötesspår.
Om projektet håller tiden så rullar trafiken igång igen den 13 december 2020. Då tar det 17 minuter att åka tåg mellan Malmö och Furulund. För Lommaborna tar det bara sju minuter.
– Vi ligger i fas, och jobbar för trafikstart 2020, säger Olof Fredholm.

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev