Lottie Nordfors Andréasson med flera från hemtjänst, korttid och växelvård samlade in namnunderskrifter och protesterar nu i brev mot privatiseringen.

Vårdpersonal kritisk till privatiseringar

STAFFANSTORP Beskedet att hemtjänst, korttidsboendet och växelvården ska privatiserar kom som en kalldusch för personalen.
Nu har de gjort en namninsamling och ska ställa politikerna till svars vid ett möte senare i veckan.

I helgen var representanter för vårdpersonalen på plats på Torget i Staffanstorp för att prata och samla in namnunderskrifter.
– Vi har fått mycket positiv respons och fått in många namnunderskrifter, säger Lottie Nordfors Andréasson som jobbar på korttidsboendet.

Hon bekräftar att beskedet om privatisering skapat stor oro.
– Klart man är rädd för vad som nu ska hända. Vi har många frågor och tankar som vi på torsdag ska framföra till ansvariga politiker.
Det är bland andra kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) och socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) som möter personalen.
– Vi kommer att framföra våra synpunkter som vi också samlat i ett brev och även lämna över namnunderskrifterna, säger Lottie Nordfors Andréasson.
Det var i förra veckan som personalgrupperna med kort varsel blev kallade till ett akut möte. De fick information om att hemtjänsten ska tas över av Förenade Care och att korttiden och växelvård ska upphandlas 2019.
– Det kändes som att vi ställdes inför fullbordat faktum även om beslut i socialnämnden tas först 11 december, säger Lottie Nordfors Andréasson.

Personalen är orolig för vad förändringen ska innebära, både för egen del och för vårdtagarna som också känner oro.
– Vi vill de äldres bästa. Vi vill att pengarna ska gå till dem och inte till vårdbolagens vinster. Privata utförare har ett vinstdrivet syfte, det kommer vi aldrig ifrån.

Nu vill personalen ha svar på hur förändringen kommer att påverka.
– Det blir omvälvande för personalen, vårdtagare får möta nya ansikten och enheter splittras. I dag är vi sammansvetsade grupper som jobbat länge ihop och har ett bra samarbete.
– Majoriteten av de kommunanställda vill inte följa med till en privat utförare. Samtidigt vet vi att det kommer bli övertalighet i kommunen, säger Lottie Nordfors Andréasson.
Korttid och växelvård kommer framöver att flyttas från nuvarande lokaler till den aktör som tar över.
– Vad innebär det för vårdtagarna? Då är de inte kvar på Pilegården där de i dag kan ta del av aktiviteter med mera. Vad erbjuds de sen?
För personal som går över till privat utförare lovas oförändrade anställningsvillkor i ett år.
– Men sen kan tjänstgöring och lön förändras. Det är också en osäkerhet. Vi är också rädda för att vi inte ska få utföra vårt jobb som nu. Måste personal även städa kanske den tiden tas från vårdtagaren. Här vill vi vara med och framföra krav på den som tar över, säger Lottie Nordfors Andréasson.

När Attendo hade ansvar för hemtjänsten tidigare gick den inte med vinst och därför valde bolaget att släppa den. Kommunen startade då hemtjänst i egen regi, den som nu ska övertas av Förenade Care.
– Men om Förenade Care råkar ut för samma som Attendo? Vad finns då för beredskap, undrar Lottie Nordfors Andréasson.
– Visserligen säger kommunen nu att mer pengar skjuts till äldreomsorgen, men vi vill veta att pengarna hamnar hos vårdtagarna och inte i privata vårdbolags fickor.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev