Nettoeffekten av nya bostäder till följd av en hamnflytt resulterar i minst 3 000 nya invånare och en ökad skatteintäkt kring 280 miljoner kronor, enligt Centerpartisten Henrik Bervens uppgifter. Arkivbild

”Se helheten i hamninvestering”

ystad En utbyggnaden av Ystad hamn ska ses som en del av en mycket större samhällsekonomisk kalkyl.
Det hävdar centerpartisten Henrik Berven och hänvisar till en ekonomisk rapport av WSP analys & strategi.

Henrik Berven jobbar som regionchef på tillväxtverket och valdes nyligen till ersättare i kommunfullmäktige i Ystad. Nu lyfter han fram frågan med en insändare inför kommunfullmäktige den 6 december som ska besluta om hamnens framtid.
– Man har inte lyft fram WSP-rapporten från 2014 som har kalkylerna för investeringen som står sig fortfarande väl, säger han.

Det var i mars 2013 som kommunstyrelsen beslöt att genomföra en samhällsekonomisk analys om hamnområdet. WSP analys och strategi fick uppdraget och genomförde analysen. i samarbete med kommunens olika förvaltningar och Ystad hamn och Logistik AB.

– Vissa grupperingar har ifrågasatt utbyggnad av hamnen utan att se investeringen i sitt större sammanhang. Det är inte bara en satsning för Ystad, utan också för Region Skåne, Sverige och EU. Det är det hela egentligen handlar om, hävdar Henrik Berven.
Han förklarar att en hamninvestering skulle möjliggöra en snabbare utbyggnad av östra Skåne, exempelvis utbyggnad av E65 och Ystadsbanan och bättre infrastruktur kring staden. Det är en anledning till att regeringskansliet, Region Skåne, Trafikverket, Sjöfartsverket och EU ställer sig bakom en investeringen.

– Ur Ystads perspektiv skapar investeringen utrymme för att utveckla Ystad som stad. Det blir fria ytor som kan exploateras som bostäder och ge kommun kapital vid markförsäljning, förklarar Henrik Berven.
Nettoeffekten av nya bostäder till följd av en hamnflytt resulterar i minst 3 000 nya invånare och en ökad skatteintäkt kring 280 miljoner kronor, skriver Henrik Berven i en insändare.
– Det skulle uppstå dynamiska effekter med ökat antal invånare, fler växande företag och fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, påpekar han.

Han anser också att Fehmarn Bält-förbindelsen inte blir en konkurrent till Ystad hamn.
– De som skulle missgynnas är hamnarna i Malmö, Köpenhamn och Trelleborg. Ystad skulle däremot gynnas eftersom resor via Ystad till Östeuropa går snabbare där än via Fehmarn Bält-förbindelsen.

Dagens fråga

Game of Thrones är slut. Gillade du upplösningen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev