Foto: Arkiv/TT

Folkomröstning om fängelset klubbad

SVEDALA Det blev en het debatt om Svedala skulle få fler arvoderade kommunalråd, när ärendet togs upp i kommunfullmäktige på onsdagskvällen.
Sent på kvällen klubbades också en folkomröstning om det planerade fängelset igenom.

Det rådde stor enighet om att genomföra en folkomröstning om kriminalvårdsanläggningen och omröstningen ska ske antingen i samband med EU-valet i maj eller om det blir ett extraval i riksdagen.
Däremot ville ledamöterna votera om det bara ska bli ett ja och ett nej, som partiet Älska Svedala vill, eller om det även skulle finnas med ett tredje alternativ: Jag avstår från att rösta.

Vann gjorde förslaget om tre svarsalternativ, med röstsiffrorna 29 ja och 16 nej. Det var också de flesta av talarnas önskemål.
Vid kommunfullmäktigemötet togs också beslutet blev att en majoritet vill att det ska finnas två oppositionsråd, som ska arvoderas med totalt 150 procent av kommunstyrelsens.
Det innebär att både Ronny Johnsson (SD och Ambjörn Hardenstedt (S) kan bli avlönade kommunalråd vid sidan av redan valda Linda Allansson Wester (M). För att få en oppositionrådspost krävs att ett parti har minst 10 mandat.

Debatten inleddes med att Linda Allan Wester berättade att två oppositionsråd har diskuterats en längre tid i Svedala.
– Sverigedemokraterna har också lyft frågan på grund av det tredelade politiska landskap som har växt fram. Först nu har vi dock lyckats hitta en enighet kring en modell för Svedala, som jag har hämtat genom att bland annat snegla på Trelleborg, säger Linda Allansson Wester.
Det har räknats på kostnaderna för att ha två oppositionsråd som delar på ett arvode på 115 procent, 125 och 150 procent och kostnaden ligger mellan 627 000 och 837 000.

Allansson Westers förslag låg på 115 procent men det fanns andra som ville att de två oppositionsråden skulle dela på 150 procent.
Peter Henriksson från Älska Svedala yrkade avslag till ytterligare ett oppositionsråd med motiveringen att pengarna behövs till annat.
– För oss är det viktigt att ha en opposition som är kompetent och våra framgångar i valet visar på att vi inte har haft någon klar opposition under förra mandatperioden.
– Samtidigt finns det andra satsningar som är viktigare, som skolan, där Svedala ligger långt efter andra kommuner, och näringslivet. Oppositionen borde kunna enas om ett kommunalråd, menar Peter Henriksson.

Han fick mothugg av bland andra Björn Jönsson (S) och Stefan Sarmes (KD), som pekade på att Svedala lägger mindre pengar på politiken är många andra kommuner.
Vid avslagsvoteringen om de två oppositionsråden blev röstsiffrorna 42 ja och 2 nej medan en fullmäktigeledamot röstade emot.
Med röstsiffrorna 24 ja och 21 nej röstade också majoriteten av kommunfullmäktige för att de två oppositionsråden ska dela på ett arvode på 150 procent mot föreslagna 115 procent.
När ledamöterna till de olika nämnderna skulle röstas igenom fanns det flera förslag när det gällde andre vice ordförande.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade nominerat var sin kandidat till posten som andre vice ordförande, varför för valberedningen valde att låta fullmäktige rösta om de två alternativen.
I samtliga fall utom ett röstades Sverigedemokraternas kandidat igenom med röstsiffrorna 14 mot 12 och 19 blankröster.
När det gäller utbildningsnämnden fick dock båda kandidaterna Magnus Lilja (SD och Jesper Sennertoft lika många röster, varför lotten fick avgöra.

 

Så här slutade valen för:

Kommunstyrelsen: Ordförande: Linda Allansson Wester (M), vice ordförande Sara Ripa (C) och Ronny Johnsson (SD). Stefan Sarmes (KD) och Jörgen Persson (V) har också insynsplatser.
Bygg-och miljönämnd: Ordförande Ulf Lennerling (M), vice ordförande Stefan Sarmes (KD), och andre vice ordförande Peter Frost Jensen (SD).
Kulturnämnden blir Birgitta Delring (BP) ordförande, Dan Nilsson (M) vice ordförande och Morgan Pedersen (SD). Martin Gustafsson (MP), Rickhard Andersson (V) och Martin Pråme Malmqvist (KD) får insynsposter i nämnden.
Presidiet i socialnämnden kommer att bestå av: ordförande Per Mattsson (M), vice ordförande Carin Falk (BP) och andre vice ordförande Tommy Rosenberg (SD). Här får Daniel Swaning (MP) och Tina Vibeke (V) insynsplatser.
I tekniska nämnden blir Per-Olof Lindgren (L) ordförande, Erik Stoy (M) vice ordförande och Henrik Corneliusson (SD) andre vice ordförande. Insynsplatser går till. Gustaf Törnqvist (V) och Björn Wennerlund (KD).

Efter lottning slutade presidiet i utbildningsnämnden med att Hans Järvestam (M) blir ordförande, Kristoffer Linné, vice ordförande och Magnus Lilja (SD) andre vice ordförande. Janet Vibeke (V) och Björn Wennerlund (KD) fick insynsrösterna.

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

Loading ... Loading ...