31 miljoner minus för nämnd

YSTAD

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 31 miljoner kronor i år. Det är individ och familj och hälsa, vård och omsorg som främst tynger ekonomin.
Individ och familj beräknas uppvisa ett underskott med 15,6 miljoner kronor. Det beror på höga kostnader för externa placeringar, personlig assistans och ekonomiskt bistånd.
Hälsa, vård och omsorg räknar med ett underskott på 21 miljoner kronor. Volymökningar och en ökad vårdtyngd har under året medför en högre personalbemanning inom hemtjänsten, särskilt boende och hemsjukvård. Även kostnaden för tekniska hjälpmedel har ökat.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev