Det är en stor grupp som kvintetten mobiliserat för att leda de nämnder, styrelser och bolag som utgör den kommunala organisationens ryggmärg. FOTO: Joakim Stierna
Louise Rehn Winsborg (M) slutar i utbildningsnämnden, som hon arbetat med i tjugo års tid, huvudsakligen i dess ledning. Istället ska hon bli vice ordförande i upphandlingsutskottet. Hon vill säkra kvaliteten när kommunen gör upphandlingar.
Klas Svanberg (M) axlar rollen som byggnadsnämndens ordförande. Han uppger att en viktig uppgift för honom blir att rusta kommunen för en kommande, trolig nedgång i byggsektorn. Han vill också verka för fler tomter för fribyggare av villor.

Politikerna som ska styra

LUND Lundakvintetten presenterade under tisdagen vilka politiker som ska sitta som ordföranden och vice ordföranden i Lunds nämnder, styrelser, utskott, bolag och råd. Alla samlades på Stadsbiblioteket för fotografering.

Listan ser ut som följer:
Socialnämnden: ordförande Göran Wallén, (M), vice ordförande Ursula Savonius, (L).
Miljönämnden: ordförande Gustav Lundblad (KD), vice ordförande Lars V. Andersson, (C).
Servicenämnden: ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L), vice ordförande Christer Wallin (M).
Kultur- och fritidsnämnden: ordförande Gunnar Brådvik (L), vice ordförande Carl Gustaf Jönsson, (FNL).
Tekniska nämnden: ordförande Jan Annerstedt (FNL), vice ordförande Cecilia Barnes (L).
Byggnadsnämnden: ordförande Klas Svanberg (M), vice ordförande Börje Hed, (FNL). Vård och omsorgsnämnden: ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C), vice ordförande Dan Ishaq (M). Utbildningsnämnden: ordförande Rasmus Törnblom (M), vice ordförande Hedvig Åkesson (KD). Barn och skolnämnden: ordförande Mia Honeth (L), vice ordförande Mattias Horrdin (C). Kommunrevisionen: ordförande Lars Trägen (L), vice ordförande Lennart Nilsson, M.
Renhållningsstyrelsen: ordförande Torsten Czernyson (KD), vice ordförande Lars Lindholm (FNL).
VA Syds förbundsstyrelse: Anne Landin (FNL).
Valnämnd: ordförande Lars Granath (M), vice ordförande Nils Gårder (L). Överförmyndarnämnden: ordförande Lis Carlander (L), vice ordförande Tomas Arvidsson (M).
Arbetsgivarutskottet: ordförande Birger Swahn, (M), vice ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C).
Upphandlingsutskottet: ordförande Börje Hed: (FNL), vice ordförande Louise Rehn Winsborg (M).
Miljö- och hälsoutskottet: ordförande Camilla Neptune (L), vice ordförande Christine Ohlsson (M).
Integrationsrådet: ordförande Hedvig Åkesson, (KD).
Funktionshinderrådet: ordförande Börje Hed, (FNL). Pensionärsrådet: ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C). Studentrådet, ordförande Fredrik Ljunghill (M). LKF: ordförande Göran Brinck (M). LKP: ordförande Mio Fric, (KD). Kraftringen, ordförande Karl Branzén (L).
Arenabolaget, ordförande Holger Radner (L).

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev