Det är en stor grupp som kvintetten mobiliserat för att leda de nämnder, styrelser och bolag som utgör den kommunala organisationens ryggmärg. FOTO: Joakim Stierna
Louise Rehn Winsborg (M) slutar i utbildningsnämnden, som hon arbetat med i tjugo års tid, huvudsakligen i dess ledning. Istället ska hon bli vice ordförande i upphandlingsutskottet. Hon vill säkra kvaliteten när kommunen gör upphandlingar.
Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Politikerna som ska styra

LUND Lundakvintetten presenterade under tisdagen vilka politiker som ska sitta som ordföranden och vice ordföranden i Lunds nämnder, styrelser, utskott, bolag och råd. Alla samlades på Stadsbiblioteket för fotografering.

Listan ser ut som följer:
Socialnämnden: ordförande Göran Wallén, (M), vice ordförande Ursula Savonius, (L).
Miljönämnden: ordförande Gustav Lundblad (KD), vice ordförande Lars V. Andersson, (C).
Servicenämnden: ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L), vice ordförande Christer Wallin (M).
Kultur- och fritidsnämnden: ordförande Gunnar Brådvik (L), vice ordförande Carl Gustaf Jönsson, (FNL).
Tekniska nämnden: ordförande Jan Annerstedt (FNL), vice ordförande Cecilia Barnes (L).
Byggnadsnämnden: ordförande Klas Svanberg (M), vice ordförande Börje Hed, (FNL). Vård och omsorgsnämnden: ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C), vice ordförande Dan Ishaq (M). Utbildningsnämnden: ordförande Rasmus Törnblom (M), vice ordförande Hedvig Åkesson (KD). Barn och skolnämnden: ordförande Mia Honeth (L), vice ordförande Mattias Horrdin (C). Kommunrevisionen: ordförande Lars Trägen (L), vice ordförande Lennart Nilsson, M.
Renhållningsstyrelsen: ordförande Torsten Czernyson (KD), vice ordförande Lars Lindholm (FNL).
VA Syds förbundsstyrelse: Anne Landin (FNL).
Valnämnd: ordförande Lars Granath (M), vice ordförande Nils Gårder (L). Överförmyndarnämnden: ordförande Lis Carlander (L), vice ordförande Tomas Arvidsson (M).
Arbetsgivarutskottet: ordförande Birger Swahn, (M), vice ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C).
Upphandlingsutskottet: ordförande Börje Hed: (FNL), vice ordförande Louise Rehn Winsborg (M).
Miljö- och hälsoutskottet: ordförande Camilla Neptune (L), vice ordförande Christine Ohlsson (M).
Integrationsrådet: ordförande Hedvig Åkesson, (KD).
Funktionshinderrådet: ordförande Börje Hed, (FNL). Pensionärsrådet: ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C). Studentrådet, ordförande Fredrik Ljunghill (M). LKF: ordförande Göran Brinck (M). LKP: ordförande Mio Fric, (KD). Kraftringen, ordförande Karl Branzén (L).
Arenabolaget, ordförande Holger Radner (L).

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev