Jan Andersson.

PRO:s framtid medlemmar

Replik på Initierat av Martina Jarminder 29/11.
Min tid som förtroendevald i PRO sträcker sig tillbaka till 2015 då jag blev vald till ordförande i PRO Skåne och senare samma år till styrelsen i PRO Riks. Detta år har jag dessutom utsetts till förste vice ordförande i PRO Riks. Martina Jarminder frågar i sin rubrik om det är dags att pensionera PRO. Det tycker inte jag och det tycker säkert inte heller majoriteten av PRO:s 350 000 medlemmar. Om frågan kommer på tal så avgörs den inte av någon enskild artikel utan av PRO:s medlemmar i en demokratisk process. Frågan är dock inte på dagordningen.

Efter det att jag suttit i PRO:s styrelse drygt ett halvår blev jag medveten om att Folkhögskolan i Gysinge hade ekonomiska problem. Senare blev jag också medveten om att dessa problem till en inte ringa del berodde på ett antal felbeslut som tagits tidigare. T.ex. hade de kompletterande byggnader som köpts kring 2010 betingat ett alldeles för högt pris. Att Länsstyrelsen i Gästrikland dessutom fått använda en del av dessa lokaler kostnadsfritt är inte rimligt. Därför sker det förhandlingar med Länsstyrelsen om en hyra. Dessutom var Gysinge övervärderad i PRO:s räkenskaper. Det innebar att vi två år efter varandra kraftigt skrev ner värdet på PRO:s byggnader. Innebar detta att PRO blev fattigare? Ja, redovisningsmässigt men inte i verkligheten. Fastigheten hade varit kraftigt övervärderad.

Vi beslöt i styrelsen att göra en grundlig undersökning om olika handlingsalternativ för Gysinge i framtiden. Dessa diskuterades på kongressen i somras. Beslutet blev att vi ska söka utveckla folkhögskoleverksamheten på Gysinge och samtidigt sprida verksamhet ut i landet. Så kommer bland annat att ske i Malmö till våren.
Detta beslut har inget att göra med beslutet att höja PRO:s medlemsavgift med 20 kronor per år, dvs. 1 krona och 70 öre per månad. Höjningen motsvarar ganska så exakt den inflation som varit sedan förra gången medlemsavgiften höjdes 2008. Att koppla detta till att många pensionärer har det knapert idag är inte seriöst. Summan per månad och per år är inte av den storleksordningen. Däremot är det viktigt för oss i PRO att fortsatt arbeta för att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare och att pensionerna höjs rejält. Pensionerna har alls inte följt med löneutvecklingen och på tok för många pensionärer lever under EU:s relativa fattigdomsstreck.

Att PRO anordnade en konferens som handlade om pensionärers levnadsvillkor i Norden, i Europa och i världen och att dessa pengar togs ur en av organisationens egna fonder, Äldreforskningsfonden, var naturligt. PRO bedriver inte egen forskning, men vi sprider kunskap bland medlemmarna om forskning i Sverige och i andra länder. Det skedde vid detta tillfälle. Konferensen ifråga fick mycket höga betyg av deltagarna.

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...