Elisabeth Svantesson. Foto: TT

Kanske nästa budget

Det är inte osannolikt att det regeras med en moderat budget den kommande mandatperioden, oavsett vem som blir statsminister och bildar regering. Det nyss presenterade innehållet i den moderata budgeten är extra intressant med tanke på detta.
Det är inga stora överraskningar i förslaget, som förstärker Moderaternas förflyttning i konservativ riktning.
Det är fokus på skattesänkningar och de förespråkar ett ytterligare jobbskatteavdrag, sänkning av marginalskatten och vill också ”ta steg” för att avskaffa värnskatten. Varför inte, om det finns ekonomiskt utrymme för det. M menar att besparingar som att lägga ner jämställdhetsmyndigheten ska bekosta det. Jobbskatteavdraget var ändå en populär reform bland väljarna och Sverige är fortfarande tungt beskattat, även om det skulle vara ännu mer värdefullt med skattelättnader för småföretagare, som skapar nya jobb. Nu pratar Moderaterna istället om att ”stoppa skattehöjningar” för företagen vilket i och för sig är bra, men det hade varit mer betryggande om de talat om sänkningar. Det lär däremot skapa jobb att tredubbla RUT-avdraget, som de föreslår.
Inom skola och utbildning smyger de in ett förslag som överraskar: 10 års grundskola. Svantesson menar att barn behöver längre tid i skolan. Att lägga till ett helt år ger onekligen mer tid, men det låter som om det skulle försena unga vuxnas inträde på arbetsmarknaden och riskera att försämra deras pension, i den mån framtida generationer fortfarande har någon sådan att vänta sig. Om det genomförs blir det intressant att se vilken kompetens eleverna förväntas få av detta extra år.
Det är en positiv överraskning att Kristersson och Svantesson trycker på klimatåtgärder i texten på DN Debatt, där de presenterar budgetens innehåll. Om till och med Moderaterna menar att det är ett prioriterat område, så kanske man kan få något gjort – på villkor att Moderaterna först skaffar sig en klimatpolitik: den nuvarande är inte tillräckligt kraftfull.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev