Signalfel orsakade stopp i tågtrafiken

Trafik Tågtrafiken rullar åter mellan Malmö och Lund.

Ett s k transmissionsfel inträffade i Arlöv vid 9.30-tiden.
Följden blev även att trafikledningen inte kunde se tågen i sina system och då avbröts trafiken av säkerhetsskäl.

Under tiden som felsökning pågick fick tågen vända i Malmö respektive Lund.
Vid 11-tiden meddelade Trafikverket att trafiken åter återupptagits i begränsad omfattning.

Förseningar och delinställda tågavgångar kvarstår en tid framöver. Pendelbussar går mellan Malmö och Lund. Trafiken beräknas kunna gå som normalt efter klockan 12.

Dagens fråga

Är du rädd för åskan?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev