Nya namn får tunga nämndsuppdrag

STAFFANSTORP Det blir skifte på ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden dit större delen av kommunens budget går.

Nino Vidovic (M) har varit ordförande länge men ersätts kommande mandatperiod av ett nytt namn.
Enligt vad SkD erfar får Åsa Ekstrand (M) förtroendet att leda denna den största nämnden.

På fredagen höll valberedningen möte och namnen på de personer som ska bemanna nämnder och styrelser är nu klara. Enligt vad SkD erfar får SD inga ordförandeposter.
Kommunen har precis beslutat om en ny organisation vilket bland annat innebär att socialnämnden delas upp.

Ordförande i nya omsorgsnämnden med ansvar för bland annat äldreboende, hemtjänst och LSS blir enligt uppgift nuvarande socialnämndsordförande Liliana Lindström (M). Vidare blir Karin Palmqvist (M) ordförande i arbetsmarknadsnämnden som ska jobba med arbetsmarknad, integration, SFI och IFO med mera.
Stadsbyggnadsnämnden kommer enligt uppgift att ledas av Eric Tabich (M) och jobbar med bygg, plan, miljötillsyn med mera.
Kommunstyrelsens ordförande blir som i dag Christian Sonesson (M) och Pierre Sjöström (S) dess 2:e vice ordförande.
Även S har sina namn klara och i arbetsmarknadsnämnden gör veteranen Torbjörn Lövendahl (S) nu en liten comeback i kommunpolitiken.
– Det är väldigt roligt att Torbjörn vill ta sig an arbetsmarknadsnämnden, där han nu blir 2:e vice ordförande. Nämnden är stor och viktig, säger Pierre Sjöström (S).
– Torbjörn Lövendahl har stor kapacitet och kan de här frågorna. Efter att ha tagit det lugnt ett tag är han nu tillbaka igen.
Tillsammans med Pierre Sjöström och Carina Dilton tar Torbjörn Lövendahl även plats i kommunstyrelsen för S.
I utbildningsnämnden fortsätter Laila Olsen (S) som 2:e vice ordförande och samma gäller Pia Jönsson (S) i omsorgsnämnden och Carina Dilton (S), samhällsbyggnadsnämnden.

Nya namn för S i nämnder och som ersättare är Petra Bergquist, Håkan Kongshöj, Magnus Möller med flera.
Vilka som ska sitta i de tre nya beredningarna under kommunstyrelsen är inte formellt klart förrän i januari även om namnen redan nu är klara. Beredningarna är en för demokrati, kultur och fritid, en för teknik, trafik och VA och en för miljöfrågor.
SkD har sökt men inte fått svar från Christian Sonesson (M), valberednngens ordförande.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev