Uppåkra IF har inte kunnat använda naturgräsplanen som liksom konstgräsplanerna längst bort i bild invigdes 2014.
Antingen är gräset för blött eller för torrt.
Felet ligger i växtbädden som innehåller för mycket lera så att vattnet inte rinner igenom ner till dräneringsrören. Är det torrt kommer fukt inte upp från marken till gräset.

Gräsplan mår inte bra

HJÄRUP Uppåkra IF har sen invigningen 2014 aldrig kunnat träna eller spela match på den stora naturgräsplanen.
Gräset är antingen för blött eller hårt och torrt och det kommer att kosta kommunen cirka två miljoner skattekronor att åtgärda, frågan är bara när?

Staffanstorps anläggning Uppåkravallen i Hjärup med en naturgräsplan, två konstgräsplaner samt nya klubbhus invigdes med pompa och ståt hösten 2014.

Trots att allt inte var riktigt klart påskyndades invigningen för att hinnas med före valet 2014. Senare genomförde Uppåkra IF också en egen invigning.
Lyckan över den nya anläggningen var och är stor men snabbt blev det smolk i glädjebägaren när det visade sig att den stora planen med riktigt gräs inte går att spela på.
– Det är så klart jättetråkigt. Vi har i stort sett aldrig spelat några matcher på den, säger Anders Haskel, ordförande i Uppåkra IF.
– Planen är för blöt. Eller för hård och torr. När det ska åtgärdas vet vi inte.
När det regnar blir vattnet stående på planen och rinner inte igenom.
– Dräneringsrören ligger under lermassor men vattnet går inte igenom den tjocka leran, säger Richard Frid, S-ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Är det väldigt torrt kommer inte fukt från jorden upp genom leran till gräset som då torkar.
Enligt tillförordnade fritidschefen Andreas Andersson är problemet den växtbädd, det vill säga lagret mellan dräneringen och ytan, som innehåller lite för hög andel lera och därmed gör att permeabiliteten är för låg.

Det innebär att vattnet inte kommer igenom, ner till dräneringen, och när det är torrt blir gräset omvänt väldigt torrt och hårt.

När ska det åtgärdas?
– Kommunfullmäktige tog inte investeringsbudgeten för nästa år i måndags när budget för 2019 i övrigt klubbades, så vi har inte fått något beslut även om det ligger som förslag från kommunstyrelsen. Detta betyder att vi just nu med säkerhet inte vet när det kommer att åtgärdas, säger Andreas Andersson.

Richard Frid (S) tycker redan det gått lång tid.
– Vad vi vet är felet kommunens men det har tagit två år att komma fram till det. Under tiden har Uppåkra IF inte kunnat använda naturgräsplanen. Kultur- och fritid betalar hyra och underhåll för en plan som inte kan användas och att lägga om den kommer att kosta cirka två miljoner kronor. Men vi vet ännu inte när det blir av, säger Richard Frid (S).
I kommunstyrelsens ännu inte klubbade investeringar för nästa år finns omläggning av gräsplan på Uppåkravallen med som ny investering. Här finns även konstnärlig utsmyckning av Hjärups nya park liksom ventilation i anläggningarna på både Staffansvallen och Uppåkravallen med.
Uppåkra IF är utöver naturgräsplanen mycket nöjd med sin anläggning.
– Det är en fin anläggning och ett fantastiskt tillskott för Hjärup, men jättetråkigt att vi inte kan använda naturgräsplanen. Framför allt seniorlagen hade behövt träna och spela matcher där och den planen är också mer anpassad för en publik, säger Anders Haskel i Uppåkra IF.
Som det nu är måste även seniorlagen träna och spela på konstgräs.
– Tack vare konstgräsplanerna klarar vi våra behov, men seniorlagen vill träna på samma underlag som de spelar match på, det vill säga naturgräs. Bollen rullar lite snabbare på konstgräs så det är en skillnad.

Uppåkra IF är en stor förening som engagerar många Hjärupsbor. Nästan alla familjer har en relation till föreningen.
– Vi är över 500 aktiva medlemmar och har stor bredd, även på flick- och damsidan, i alla åldersklasser. Vi har spelare från fem år upp till oldboys, säger Anders Haskel.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev