På fredagen skrev Maria Nyman-Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh i Region Skåne, och Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo, under en avsiktsförklaring för att inrätta en familjecentral. Foto: Caroline Stenbäck

Avtal skrevs om familjecentral

Sjöbo Nu ser det ut som att en familjecentral i Sjöbo kan bli verklighet. På fredagsmorgonen samlades representanter från Region Skåne och kommunen för att skriva under en avsiktsförklaring.
– Målsättningen är att den ska kunna öppna under 2019, sa Maria Nyman-Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh i Region Skåne.

Familjecentralen ska ha innehålla mödra- och barnavårdscentral som regionen står för samt öppen förskola och social stödverksamhet som kommunen ansvarar för.
Tanken med verksamheten är just att ha flera professioner samlade på en och samma plats. Familjer ska kunna mötas och samtidigt kunna få snabbt hjälp när det behövs.
– Vi är många aktörer som är involverade när man ska bli förälder eller är småbarnsföräldrar och detta är ett sätt för att samordna oss för att kunna göra stärka dem och göra tidiga insatser, sa kommunens socialchef Camilla Persson.
Sjöbo kommun lyfte frågan om en familjecentral redan 2014. Men regionen har hela tiden skjutit fram planerna då pengar har saknats.
– Både det avgående styret och det nytillträdda styret är överens om att primärvården behöver mer resurser och att familjecentraler är prioriterade, sa Maria Nyman-Stjärnskog.
Samtliga politikerna i Sjöbo är också eniga om att en familjecentral behövs och Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande, gladdes åt att avsiktsförklaringen kunde skrivas under.
– Det har tagit lite tid men det känns riktigt bra att startskottet nu har ljudit.

Familjecentralen ska ha öppet fem dagar i veckan. Hur många timmar det blir totalt är inte bestämt än, men minst femton per vecka.
– Det beror på hur stort behovet är och det är något vi ska titta på nu, sa Camilla Persson.
Mycket av verksamheternas befintliga personal kommer att flytta över till centralen. Kommunen räknar med att bara behöva anställa en halvtidstjänst som socialrådgivare.
Men var familjecentralen ska placeras och vad alla kostnader kommer att landa på vet man inte i dagsläget. En utredning ska påbörjas och vara klar i mars-april nästa år.
Ett gammalt förslag har varit att använda Sandbäcksskolan, men det lades på hyllan för att kostnaderna för att bygga bedömdes för höga.
– Rent praktiskt så är det nog där den kommer att hamna, sa Magnus Weberg och syftade på att Råd och stödenheten redan finns där idag samt kommunens öppna förskola.
– Men det är inget som är beslutat – vi vill titta lite bredare också.
Men går man vidare med Sandbäcksskolan måste Lergökens förskola som ryms där i dag flytta. Magnus Weberg har tidigare sagt att de har lyft frågan med familjenämnden som tror att de i så fall kan hitta en ny lokal till dem.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev