Linda Allansson Wester. Arkivbild.

Ja till folkomröstning om fängelse

Svedala Den 26 maj nästa år ska Svedalaborna få säga sitt – ja eller nej till en fängelseetablering någonstans i kommunen.

– Jag respekterar att 2 200 invånare vill säga sitt i denna frågan och ser ingen prestige i att inte lyssna på det, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).
En enig kommunstyrelse ställde sig vid måndagens möte bakom beslutet att säga ja till Föreningen ett fängelsefritt Svedalas begäran om en folkomröstning.
Under våren och sommaren har föreningen fått ihop drygt 2 200 underskrifter för en folkomröstning i frågan. Det innebär att fler än tio procent, drygt 1 600 av de röstberättigade i kommunen har ställt sig bakom initiativet, vilket är ett krav enligt kommunallagen.

I kommunstyrelsen fick begäran stöd av samtliga partier. Det innebär att folkomröstningen ska hållas den 26 maj 2019 i samband med valet till Europaparlamentet.
– Jag har inte haft någon dialog med Kriminalvården på länge och arbetar i nuläget inte aktivt med etableringen. Men när frågan väcktes var det en fråga vi ville gå in i som en möjlighet för Svedala och framtiden, säger Linda Allansson Wester.

Resultatet av folkomröstningen är rådgivande och inte tvingande för de lokala politikerna. Sedan tidigare har tre partier ställt sig negativa till en etablering av en kriminalvårdsanstalt – SD, KD och Älska Svedala. Tillsammans har nej-sägarna en tredjedel av mandaten i fullmäktige. Övriga partier har tidigare sagt sig stå bakom etableringen.

– Vi får följa utfallet av omröstningen och prata om det i vår moderata grupp. Men går vi ut i en folkomröstning bör vi ta till sig resultatet, säger Linda Allansson Wester.
Tillsammans med S är M de två största partierna som ställt sig bakom en etablering, men att partierna som brukligt vid ordinarie val skulle ge sig ut och kampanja i frågan är inte aktuellt menar Linda Allansson Wester.

Hon menar att det dock är viktigt att sakupplysa i frågan men påpekar att kommunen inte har någon egen agenda och ingen kommer att bedriva någon kampanj.

Oppositionsråd Ambjörn Hardenstedt (S) anser det vara självklart att folkomröstningens utfall vägs in i den framtida bedömningen i frågan.

– Det blir en bra opinionsmätning. S har i sin grundinställning efter diskussioner på medlemsmöten gjort en bedömning att en etablering är bra om den sker på lämplig plats, säger han.

Skulle det hållas ett extraval till riksdagen före den 26 maj ska i så fall Svedalas folkomröstning tidigareläggas.
Det slutliga beslutet i frågan tas den 5 december av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen räknar med att folkomröstningen kommer att kosta 150 000 kronor extra att genomföra i samband med valet till EU.

Är du för eller emot ett fängelse i kommunen? Kommentera!

Läs mer:

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

Loading ... Loading ...