Det var premiär för fullmäktiges nye ordförande, Rickard Svensson (M) att hålla i den långa budgetdebatten. På bild även Björn Stigborg (S) och Ulla Winrup (SD).

Alla partier var redo för en skattehöjning

STAFFANSTORP Att samtliga partier i Staffanstorp vill höja skatten hör till ovanligheterna men så var fallet när budget för 2019 antogs i Staffanstorps kommunfullmäktige på måndagen.

Debatten pågick hela dagen och först framåt seneftermiddagen var det dags att börja klubba besluten.

I och med Sverigedemokraternas stöd fanns en majoritet för Moderaternas budgetförslag som innebär en skattehöjning med 40 öre. Det blev som väntat också detta förslag som gick igenom.
Övriga partier ville också höja skatten men buden på hur mycket var flera.
Socialdemokraterna liksom Miljöpartiet, Centern och Liberalerna föreslog 60 öre, Kristdemokraterna 65 öre och Vänsterpartiet 96 öre.
Budgetdebatten inleddes med en allmänpolitisk debatt där både M och SD i sina anföranden målade upp en svart bild av tillståndet i landet.
– Men valresultatet i Staffanstorp borgar för en stabil majoritet, sade kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
Moderaterna satsar på kärnverksamheterna och på högre kvalitet i äldreomsorgen samt kompensation till skolan för fler elever.
– Men utan en skattehöjning på 40 öre är kvalitetshöjningen för äldreomsorgen inte möjlig, slog Christian Sonesson fast.
– Höja skatten är ett svårt men nödvändigt beslut och vi är beredda att sänka den igen när ekonomin tillåter det, sade han.

Richard Olsson (SD) sade att i Staffanstorp har M fattat ett historiskt beslut.
– M tog ett pragmatiskt beslut om samarbete med SD och vi har stor politisk samsyn mellan våra partier, sade Richard Olsson.
– Det var lätt att komma fram till ett samarbete.
Skattehöjning på 40 öre är nödvändig, menar han.
– Det ger 23 miljoner extra och även vi vill, när så är möjligt, sänka skatten igen. Men jag ser gärna en genomlysning av all kommunal verksamhet, tillade han.
Pierre Sjöström (S) tog avstånd från den bild av landet som M och SD gav och listade i stället positiva reformer som han menar har förändrat Sverige i rätt riktning under de senaste fyra åren. Med skattehöjning på 60 öre vill S med flera partier skjuta ännu mer pengar än M och SD till skola och omsorg men även till kultur och fritid.
Pierre Sjöström (S) var inte nöjd med hur årets budgetdebatt lagts upp.
– Det blir ett kaos när vi inte debatterar nämnd för nämnd utan allt i en enda röra, sade han och fick medhåll från fullmäktiges ordförande Rickard Svensson (M) när dagen led mot sitt slut.
– Det var kanske inte det bästa beslut jag tagit, men nu blev det så denna gång, sade Rickard Svensson.
Pierre Sjöström (S) med flera är också kritisk till att budgetberedning saknas i Staffanstorp och att M:s budgetförslag presenterades timmar innan kommunstyrelsemötet. Att få från majoriteten ville besvara frågor under debatten väckte också kritik.
– Vare sig barn- och utbildnings- eller socialnämndens ordförande fanns på plats och det är få andra som vill svara, sade Pierre Sjöström.

Björn Magnusson (L) tyckte också det borde ha funnits politiker i M som kunde besvara frågor i budgetdebatten.
– Ska frågor mötas med tystnad hela mandatperioden är det inte bra för demokratin. Heder åt Margit Persson Bekassy (SD) som gav ett utförligt svar om skolan, även om jag inte håller med om innehållet, sade Björn Magnusson.

Dagens fråga

Är du orolig över bränderna som härjar i Skåne?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev