De nya reglerna träder i kraft från och med den 1 januari 2019.

Nya regler för biodlare på gång

På landet Nya regler ska ge effektivare smittutredningar och mindre krångel för biodlare, meddelar Jordbruksverket.

Med början av nästa år träder nya föreskrifter i kraft för kontroll av sjukdomar som hotar bin. Tanken är att modernisera smittskydsarbetet eftersom förutsättningarna för biodlare har förändrats mycket de senaste åren.
I ett pressmeddelande på Jordbruksverkets webbplats skriver myndigheten att restriktionerna vid ett utbrott av bisjukdomar som yngelröta, varroakvalster och trakékvalster ska fokusera på platsen för det aktuella utbrottet och en skyddsradie på tre kilometer runt om. Idag smittförklaras ett område av varierande storlek vid utbrott av bisjukdom.
De flesta biodlare flyttar bin så korta sträckor att de inte korsar gränsen mellan områden som är smittförklarade och inte smittförklarade. För dem innebär de nya reglerna ingen skillnad. Men om biodlaren vill flytta sina bin ut från ett skyddsområde kommer en besiktning att behövas även framöver.
– Områden med restriktioner kommer i normala fall att vara mindre och färre än idag, och vi bedömer att restriktionerna inte behöver ligga kvar under lika lång tid. Det betyder att biodlare som idag har bin i en smittförklarad församling där det inte har varit ett utbrott av amerikansk yngelröta under många år inte behöver ha tillstånd från tillsynsman vid flytt av sina bin, säger Jackis Lannek som jobbat med att uppdatera reglerna i samverkan med kollegor och en referensgrupp inom biodlingssektorn i pressmeddelandet.
Biodlare har under remisstiden uttryckt oro för att reglerna kommer ge ett sämre smittskydd.
Bland annat att kravet på besiktning försvinner då bisamhällena flyttas i områden som inte har sjukdomsutbrott.
– De menar att det försämrar smittskyddet, men staten kan bara kräva besiktning om bisamhällen ska flyttas från ett smittförklarat område, säger Jackis Lannek.
Viktiga ändringar i de nya reglerna är bland annat att smittförklaring för amerikansk yngelröta på församlingsnivå ersätts med skyddsområde och övervakningsområde så att färre biodlare drabbas av restriktioner.
Vidare att prov på bin blir tillåtet som alternativ till fysisk undersökning av samtliga bisamhällen, vilket effektiviserar utredningar av spridning av amerikansk yngelröta.
Kravet på att en tillsynsman ska undersöka material som ska destrueras eller saneras tas bort och biodlare behöver inte längre ansöka om dispens från Jordbruksverket inför vissa flyttar.
Biodlare ska anmäla uppställningsplats när de etablerar bigården och sedan endast vid förändring, stället för vart tredje år.