Per Einarsson (KD), Anette Linander (C), Carl-Johan Sonesson (M) och Gilbert Tribo (L) lägger presenterar ett budgetpaket som ska bli en nystart för Skåne. Foto: Stefan Olofson

Miljardsatsning på skånsk primärvård

Skåne Stränga sparkrav kombinerade med en miljardsatsning på den skånska primärvården och bättre kollektivtrafik.

– Mycket måste förändras och vi måste ha modet att göra det och vi kommer inte att bli populära hos alla. Alla måste tänka nytt, och lösningarna finns på golvet, säger regionrådet Anette Linander, (C).
På tisdagen presenterade alliansen sin budget vid en pressträff.
Regionskatten höjs med 49 öre, som ska dra in 1,4 miljoner för att ta höjd för regionens stora investeringar i sjukhus och kollektivtrafik.
En miljard av överskottet läggs till det egna kapitalet för investeringar.
Resten fördelas som stimulans till ökad tillgänglighet i vården, 141 miljoner, kollektivtrafiken, 309 miljoner nya läkemedel, 180 miljoner och primärvårdens utbyggnad, 371 miljoner samt nystart för sjukvården, 705 miljoner.
Primärvården tilldelas en miljard under mandatperioden.

Alliansens vision är ” Vård i tid och lätta att transportera sig i tid”.
– Budgeten landar på ett överskott med en miljard, vilket krävs för att den ska vara laglig. Under kommande tre år måste vi få ner det samlade underskottet på 1,76 miljarder. Nu städar vi upp ekonomin för att lägga grunden till framtida satsningar. Detta är en ny start för Skåne, lovar Carl-Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande.

De riktade besparingarna omfattar 225 miljoner kronor. Av dessa landar 131 miljoner på administrationen. Resten på kultur och regional utveckling.
– Nu är det upp till varje nämnd som berörs av sparkrav att lägga fram en budget utifrån sina tilldelade ramar. Det gäller att prioritera, förklarar regionrådet Gilbert Tribo (L).
29 olika verksamheter ska genomlysas. Det handlar om projekt, verksamheter och konsulter.
Varje sjukhus i länet får en spikad budget som de ska hålla sig inom och ett tvåprocentigt sparbeting.
– När varje sjukhus får sin egen styrelse kortas beslutsvägarna. Vi har sett prov på att det finns utvecklingsmöjligheter i vårdens verksamheter när de anställda får se över hur de arbetar. Det finns mycket som kan samordnas för att göra arbetet smidigare och effektivare, säger Anette Linander.
Alla verksamheter får 75 procent av sitt underskott täckt. De som klarar målen kan få del av de 141 miljoner som ska gå till nystart för sjukvården.
Skånes universitetssjukhus går i år back med 760 miljoner. Den största ”boven” bakom underskottet.
– Här krävs hårt arbete för att nå budgetmålen, säger regionrådet Per Einarsson (KD).

Kollektivtrafiken ska byggas ut som planerat. Det finns en rad system i Skånetrafiken, som ska samordnas för att göra trafiken bättre och effektivare.

Läs mer:

Dagens fråga

Är du mörkrädd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev