Vårdkedjan fungerar inte på grund av resursbrist.

Sängbrist på sjukhus

De nyvalda politikerna i landstingen står inför mycket stora utmaningar. En av de största är att den på många håll stora bristen på vårdplatser. Enligt Dagens samhälle, tidskrift för kommunerna och landstingen, har överbeläggningarna på fem år i ett nationellt genomsnitt nära nog fördubblats från 2,7 per 100 vårdplatser, till 5,2. Det skapar förstås stora problem såväl för patienter som för vårdpersonal.
Runt om i landet har nya landstingsledningar trätt till eller fått fortsatt mandat av väljarna. Vårdplatsbristen måste hamna högt på listan hos de landsting och regioner som har sämst utveckling. Storstadsregionerna utmärker sig genom att höra till gruppen landsting som lyckats sämst. I t.ex Skåne har platsbristen ökat med 31 procent. En ringa tröst är att det ser ännu värre ut i Västra Götaland och Stockholm där ökningen är 48 respektive 42 procent.
Platsbristen har flera orsaker. En är rena planeringsmisstag. Utifrån demografiska förändringar går det att rätt säkert förutse hur behovet av vårdplatser ökar. Men de styrande politikerna har valt att satsa på annat och inte effektiviserat tillräckligt för att frigöra resurser till vårdplatser.
Men en annan minst lika viktig orsak är brister i vårdkedjan och samarbetet mellan kommunerna, som ansvarar för hemvård och äldreboenden, och landstingen som ansvarar för den slutna vården på sjukhus. Vårdkedjan är aldrig starkare än sin svagaste länk. Finns inte resurserna för att skriva ut patienter till en plats på ett äldreboende eller till boende hemma med omfattande hemvårdsinsatser, blir patienter kvar onödigt länge på sjukhusen. Tack och lov ser det inte lika illa ut på alla håll. De flesta landsting – 14 stycken – har faktiskt minskat överbeläggningarna på sjukhusen. Men de som misslyckats måste anstränga sig mer och inte tveka att höja skatten när resurserna inte räcker till. Klarar landstingsledningarna inte att få bort platsbristen, så klarar de heller inte sitt politiska uppdrag.

Dagens fråga

Är du mörkrädd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev