ESS Campus blir det första besökare och forskare ser när de anländer till ESS. SKISS: Skanska

ESS Campus ska börja byggas i december

lund De kontor, laboratorium och verkstäder som hör till den nya forskningsanläggningen ESS börjar byggas under nästa månad.
ESS Campus, som anläggningen heter, kostar 475 miljoner att uppföra. Skanska ska utföra arbetet.

Byggbolaget har flera stora projekt i staden och ansvarar för bygget av spårvägen och den stora forskningsanläggningen, ESS.
ESS Campus ska ligga intill den sistnämnda. Komplexet består av tre byggnader med en sammanlagd yta på 20 000 kvadratmeter. Campusområdet i sin helhet är ungefär dubbelt så stort.
Skanska har under december arbetat med förberedelser för projektet tillsammans med ESS. Allt är nu färdigt för en byggstart i december.
– ESS Campus blir anläggningens ansikte utåt och vi ser fram emot att fullborda arbetet med denna viktiga anläggning för Lund. Vi bygger för framtiden med högt ställa hållbarhetsmål, säger Jörgen Christiansson, distriktschef för Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.
Målet är att byggnaderna ska kunna miljöcertifieras enligt den högsta nivån, som heter Breeam outstanding.
ESS Campus ska stå färdigt i slutet av 2020.
ESS äger inte ESS Campus, utan hyr av bolaget Skandrenting via dess dotterbolag SKR Spallation AB.
Julia Öberg, pressansvarig för ESS, uppger att de 500-550 personer som kommer att arbeta med ESS ska flytta in i de nya lokalerna när de är färdiga. I dag sitter de anställda i tillfälliga lokaler ute på sajten.
– Inne i forskningsanläggningen finns i princip inga personalutrymmen, säger hon.
Den största personalkategorin blir tekniker som sköter anläggningen och hjälper de besökande forskarna.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...