Äldreboende får tummen upp

Löddeköpinge

Grannar till ett kommande privat äldreboende i utkanten av Löddeköpinge överklagade detaljplanen som kommunen tagit fram och godkänt.
Grannarna motiverar bland annat överklagandet med att det i en annan del i Löddeköpinge redan finns en detaljplan som tillåter ett äldreboende.
Ett annat skäl är att jordbruksmarken är av klass nio på en tiogradig skala, det vill säga av yppersta kvalitet. Ett tredje är att ett äldreboende på just jordbruksmark är dåligt ur service- och närmiljösynpunkt. Dessutom är grusvägen som leder fram till boendet dåligt upplyst, och inte tillräckligt bred.
Men länsstyrelsen avslår samtliga av grannarnas invändningar. Myndigheten anser inte att skälen är tillräckliga för att häva detaljplanen och därmed stoppa bygget.

Dagens fråga

Försöker du minska ditt flygande?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev