Dieselutsläpp vid varuintaget vid Kvantum.

Stort dieselutsläpp hotade dagvattnet

Hässleholm 750 liter diesel läckte ut från en fulltankad lastbil vid varuintaget till Kvantum under fredagsmorgonen.

En lastbil som höll på att backa in till varuintaget vid Kvantum under fredagsmorgonen råkade köra in i en närliggande mur. Vid kollisionen spräcktes tanken och diesel började rinna ut.
Cirka 750 liter diesel hann rinna ut innan räddningstjänsten anlände till platsen. På plats lyckades räddningstjänsten ta upp cirka 50 liter.
Både Hässleholms miljö och Hässleholms vatten kopplades genast in och arbetet med att försöka stoppa flödet av diesel påbörjades.
Den resterande dieseln rann ut i kommunens huvudledning som leder ner mot dammarna och Finjasjön.

Tack vare den snabba insatsen lyckades man få stopp på flödet i höjd med räddningstjänstens fastighet. Här finns brunnar där det gick att fånga upp dieseln genom slamsugning.
– Arbetet har gått jättebra, berättar Thomas Nilsson på Hässleholms vatten. Vi hade tur att det dels inte hade regnat och att det dels handlade om så kallad RME-diesel som är en miljövänlig sort.
Han berättar också att man lagt ut länsar som kan fånga upp eventuell diesel som inte sugs upp.
Thomas Nilsson konstaterar att man har kunnat blåsa faran över och att det samtidigt varit en bra övning.
– Jag har jobbat här länge men kan inte minnas att vi har haft ett så här stort utsläpp tidigare.
Vad hade hänt om ni inte fått stopp på dieseln?
– Då hade den runnit ut i Finjasjön och det hade inte varit bra.