Fotomodellen Isabell Caro dog av anorexi.

Unga som svälter sig

Det vållade stor uppståndelse när hovet en gång gick ut och meddelade att kronprinsessan Victoria hade drabbats av ätstörningar. Tack och lov kom hon tillrätta med sitt självpåtagna lidande. Men bakom henne finns många unga, framförallt kvinnor men också män, som har drabbats av ätstörningar. Det har numera nått sådana proportioner att man kan tala om en epidemi.
Ätstörningar kan både handla om anorexi och bulimi, den ena sjukdomen som innebär en extrem kontroll av födointaget och leder till självsvält. Den andra yttringen handlar om hetsätning och kräkningar.
Nära besläktat är också det som kallas ortorexi, fixeringen vid kroppen som leder till ett överdrivet och i värsta fall skadligt tränande. Även för dem som drabbas av denna sida av sjukdomen så sker också en osund relation till matintaget.
Uppdrag granskning visade häromdagen ett program om Sanne, en ung kvinna som drabbats av anorexi kombinerat med psykiska problem och drogmissbruk. Programmet illustrerade hur handfallet samhället och vårdapparaten är att hantera sådana problem.
I går sände också Sveriges Radio ett inslag som handlade om den kraftiga ökningen av anorexi. Socialstyrelsens statistik redovisade hur antalet 10- till 14-åringar som fick vård i den specialiserade öppenvården för detta ökat med 70 procent på några år. Det är dramatiska och skrämmande siffror. Anorexi, bulimi och ortorexi orsakar stort lidande och kan i värsta fall leda till en för tidig död. Vi vet inte exakta orsaker men ofta handlar det om en kombination av krav, ofta självpåtagna, utseendefixering och genomlevda trauman. Omvärldsdaktorer som mode och kroppsideal spelar också in.
Vi måste bli bättre på att motverka osund fixering vid framgång och kroppsideal. Unga flickor måste få veta att de duger som de är. Och inte minst måste de som förmedlar livsstilsnormer – tv, radio, reklammakare, filmindustrin – besinna sitt ansvar för de budskap de sänder.

Dagens fråga

Försöker du minska ditt flygande?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev