Smartare sophantering

Krönika

För några år sedan skrev jag på denna plats om hur hushållssopor hamnar i skog och mark eftersom sopmonopolet förbjuder alla andra praktiska lösningar, såsom att kunna lämna sopor från midsommarfesten på återvinningsstationen. Dagens kommunala eller upphandlade sophämtning innebär att kunderna tvingas anpassa sig efter hämtningen och inte tvärtom. Utrymmet för flexibilitet är ytterst begränsat.

Det fanns säkert en vällovlig tanke en gång i tiden med att kommunerna tog ansvar hela vägen men idag är intresset stort från alla att verkligen se till att hushållssoporna inte bara eldas upp eller kastas på tipp.

Vi är delar av året bosatta på landet och kontakterna med sophämtningen har av och till varit komplicerade. Varje gång kommunen handlat upp en ny avtal har vi tvingats anpassa oss. Och då tänker jag inte på fler fack för att sortera ut fler fraktioner utan för att ny entreprenör ofta innebär ny större modell av sopbil med större krav på vändplats.

Vi har i omgångar fått bygga allt större vändplats och en gång föreslog till och med kommunen att vi skulle riva en del av vårt hus för att underlätta för sopbilen. Alternativet kommunen pekat på har varit att ställa soptunnorna längs allmän väg några hundra meter bort. Att entreprenören ska anpassa sig efter kunden finns inte, det är kunden som ska anpassa sig efter entreprenören.

Jag tänker att det måste finnas massor med liknande fall utanför våra städer där man på olika sätt kanske skulle behöva mer anpassad hämtning och där man kanske även skulle kunna avstå från fraktioner som kan hanteras väl så bra eller bättre på gården. Men att köra hushållssopor är ett kommunalt monopol som våra kommunpolitiker nästan ser som heligt. Överlag är sophantering något som engagerar svenska politiker så mycket att kommunala bolag och kommunalförbund nu importerar avfall från andra länder för att kompensera för att vi inte kastar lika mycket brännbara sopor.

Nu läser jag om politiker som retar sig på att en app i Stockholm för organisera smartare hämtning av hushållsavfall stoppats. Appen ifråga, tiptapp, låter som en alldeles utmärkt idé och stoppet beskrivs helt riktigt som ett ingrep mot fri företagsamhet, men det som ger Stockholm stad möjlighet att stoppa tiptapp är just sopmonopolet. Att sopmonopolet lägger en död hand över smartare sophantering över hela landet är det färre politiker som bryr sig om.

Luckra upp sopmonopolet och vi kommer att se många mycket smartare lösningar för att hantera vår sopor över hela landet; fler appar, byalag, vägföreningar, taxi och inte minst att hushåll själva får möjlighet att t ex kompostera matavfall. Stanna nu inte vid att rädda appen i Stockholm utan ta nu chansen att ge alla samma möjligheter till smartare sophantering som Stockholmare haft fram tills nu.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...