Bara närvarande i fullmäktigesalen kunde höra debatten.
Linda Allansson Wester tror på intressanta debatter i fullmäktige de kommande fyra åren.

Missad webbsändning från fullmäktigemöte

SVEDALA Svedalaborna fick aldrig chansen att lyssna på den politiska debatten på veckans fullmäktigemöte på grund av att ingen länk las ut på kommunens hemsida.

– Det är mycket olyckligt. att sändningen inte gick ut Vi hade en livlig debatt där tre politiska linjer tydligt framkom, säger kommunalrådet Linda Allansson Wester (M).
Hon lät frågan gå vidare, när Skånskan ringde upp, och efter en stund gav kommunikationschef Nina Gilljam ett besked om vad som hade hänt.

– Det var den mänskliga faktorn som gjorde att IT-enheten missade att lägga ut länken på hemsidan. Det är beklagligt men nu kan allmänheten gå in på www.svedala.se och titta på sändningen efteråt, förklarar Nina Gilljam.
På fullmäktigemötet blev det heta debatter kring handlingsplanen för integration och konkurrenspolicyn, va-taxan och motionen om mikroplatser i konstgräs.
En ideologisk diskussion utbröt också mellan Socialdemokraterna och Moderaterna kring revidering av konkurrenspolicyn.
– Den senaste tiden har vi pratat mycket företagsklimat men behöver bli bättre. En viktig del i policyn är utmanarrätten som möjliggör för företag eller intressenter att komma med förslag till upphandling, som kan förbättra kommunens verksamhet, säger Linda Allansson Wester.
Ambjörn Hardenstedt (S) påpekade att det är ett fåtal kommuner (27 i Sverige) och ett fåtal utmaningar som blir av. Han menade att det är risk för att verksamheterna läggs ut på entreprenad i kristider med lägre kostnader. Därför yrkade han på nej till utmanarrätten eller återremiss för förtydliganden.
Svaret från fullmäktige blev dock ja till moderaternas förslag. Röstsiffrorna blev 32 ja och 12 nej. Reservationer lämnades in för MP, S och V.
När det gäller handlingsplanen för integration yrkade Sverigedemokraternas Magnus Lilja på återremiss och hade flera ändringsförslag.
– Dokumentet ska vara sakligt och ideologiskt neutralt och inte innehålla påståenden om att nyanlända ska gå före i bostadskön, att Svedala kommun ska erbjuda praktikplatser för flyktingar eller att kommunens anställda ska välkomna mångfald och olikheter, påpekar Magnus Lilja.

Samtliga de andra partierna var uppe och uttalade sig emot och röstade nej till SD:s synpunkter men sa ja till Mats Bentmar i Älska Svedala som ville ha med ett tillägg att rasism och diskriminera ska förebyggas och om det upptäcks bekämpas.
Det blev också en diskussion om att Miljöpartiets Johanna Ersborgs motion att förhindra spridning av att mikroplatser från konstgräs.
Per Mattsson (M) ville ha en åtgärdsplan eller regler för gränsvärden för att kontrollera om kravet är möjligt att säkerställa.
Liberalen Per-Olof Lindgren framhöll också konsekvenserna av att allt konstgräs måste tas bort om man ska få bort mikroplasten. Majoriteten sa också ja till återremiss.
När det gäller taxorna för vatten och avlopp för 2019 blev beslutet med röstsiffrorna 33 ja och 11 nej ett säga ja till en taxehöjning på 10 procent.
– Vi måste ha ett va-system som fungerar. För att klara av utbyggnaden krävs en taxehöjning. Dessutom har målet mot Swedab om rening av slammet på flygplatsen lett till merkostnader men vi anser inte att husägarna ska stå för hela kostnaden, säger Per-Olof Erik Lindgren (L).
Socialdemokraten Ambjörn Hardenstedt framhöll att Svedalaborna inte ska vara med och betala rättegångskostnaderna på 6,4 miljoner, varpå det räcker med en på 4 procent. Den politiska majoritet sa dock nej till detta.

Dagens fråga

Har du satt ut några trädgårdsmöbler än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev