Konstmusikensemblen GAHLMM gästar Malmö 13 november. Pressbild
Eva Omagbemi är projektledare för Turnéfest 5. Foto-Jenny-Mark-Ketter
Melodica Melange. Foto: Anna Lundberg

Vill göra musik för hela Sverige

TurnéFest 5 till 25 november är den största turnésatsningen för det fria musiklivet under det senaste decenniet. Syftet är bland annat att fylla det vakuum som Rikskonserter lämnat efter sig och se till att musiken når ut även till mindre orter som haft färre konserttillfällen under senare år.
– Vi vill göra musik för hela Sverige, säger Eva Omagbemi, som är koordinator för projektet.

Kammarmusik, nutida konstmusik, jazz, visa och världsmusik möter publiken i pilotprojektet med syfte att experimentera sig fram till ett format som är konstnärligt och ekonomiskt hållbart för samarbete över regiongränserna. Turnéfest är det tredje pilotprojektet för Samspel, som Musikarrangörer i samverkan står bakom, tillsammans med Musikverket.
Musikgenrerna har mycket olika behov, vilket gör det annorlunda att planera en turné för ett popband och en kammarmusikensemble, berättar Eva Omagbemi.
– Om man bokar ett popband kan man ha en månads framförhållning. För en kammarmusikensemble kan det röra sig om ett och ett halvt eller två år för arrangören.

Inom TurnéFestsatsningen får Skåne besök av jazz och samtida konstmusik. Melodic melange, jazzmusikern Anders Hagbergs samarbetsprojekt mellan skandinavisk jazz och arabisk maquam, kan höras på Gamlegården i Kristianstad 19 november.
Den nybildade konstmusikensemblen GAHLMM gästar Malmö och S.T Matteus kyrka 13 november som en del av turnén med anledning av Föreningen Svenska Tonsättares 100-årsjubileum. De kommer att leverera en svårbeskriven musikupplevelse som inte påminner särskilt mycket om en vanlig klassisk konsert.
– Det är väl tur. De är ganska tråkiga, säger George Kentros som är violinist i GAHLMM.
GAHLMM kommer att spela musik som är helt eller delvis tonsatt, men också ha många improvisationselement. Elektronikakompositören Mattias Peterson spelar laptop och har enligt Kentros till uppgift att störa de andra musikerna under vissa stycken. En hel del av konserten kommer alltså att skapas i stunden.

Malmö befinner sig i en exceptionell position jämfört med andra storstäder, eftersom staden har tagit bort stödet till de fria samtida konstmusikföreningarna, trots att Malmö har lika många arrangörer för sådana konserter som Stockholm och Göteborg.
Förlusten av det kommunala bidraget innebär också att man riskerar att förlora det blygsamma bidraget om 50 000 från kulturrådet, eftersom man får det på villkor att man också får lokalt stöd. Man riskerar på grund av detta att turnerande konstmusiker stannar i Växjö och inte kommer längre söderut.
Det finns en oro för återväxten inom den klassiska musiken, bland annat just eftersom det blir allt svårare att nå ut med det nyskrivna.
– Den klassiska musiken riskerar att bli en jukebox för gammal musik, säger Johan Redin på RANK, Riksförbundet för arrangörer av nutida konstmusik.
Han är bekymrad över att den klassiska musiken kommer att upplevas som mindre relevant eftersom den är så mansdominerad och dessutom inte kommenterar samtiden som andra genrer gör, om man inte låter den utvecklas.
Johan Redin menar att den klassiska musikscenen blir alltmer konservativ.
– Tyvärr har det blivit vanligare att man ser sig själv som förvaltare av ett kulturarv snarare än som en samtida kulturproducent. Det är katastrof om det bli musealt, det hotar den klassiska musikens ställning i framtiden, säger han.

GAHLMM:s violinist George Kentros säger att publiken för ny konstmusik egentligen är samma publik som för avantgardistisk dans, litteratur och annan ny musik och inte samma som går och ser Mozart för att den vet vad den får. Han tycker att man bör fundera på att lägga samtida kulturyttringar under samma tak, så publiken som söker sig dit kan hitta allt som intresserar den på samma plats.
– Musiker gillar att göra bra grejor, helt enkelt. Genre spelar mindre roll, säger han.
Kentros delar Johan Redins oro för att den klassiska musiken ska bli museum.
– Medelåldern på den klassiska publiken ökar med ett år hela tiden. Pengarna har tolkningsföreträdet. Ingen vill riskera sina bidrag, så man bedyrar värdet i att vara museal.
Han citerar dirigenten Esa-Pekka Salonen om att man inte kan veta hur lång hållbarhet ett musikverk kommer att ha.
– Beethovens femma kommer inte att vara relevant för alltid. Vi måste låta oss själva finna det som kommer sedan.