Kyrkoherde Per Svensson menar att höjningen av kyrkoskatten är viktig för kyrkans överlevnad i framtiden.

Höjd kyrkoskatt år 2019

MALMÖ Vid årsskiftet höjs kyrkoskatten i Malmö från 78 öre till 93 öre per hundralapp.
Skattehöjningen sker om kyrkofullmäktige blir eniga om beslutat vid torsdagens sammanträde.

– I kyrkorådet var majoriteten utom Sverigedemokraterna eniga om att höja medlemsavgiften på grund av framtida ekonomiska utmaningar, säger kyrkoherde Per Svensson.
En höjning på 15 öre per beskattningsbar hundralapp innebär att den genomsnittliga Malmöbon, som har en inkomst på 22 170 kronor per månad enligt SCB, kommer att få en höjd kyrkoskatt från dagens 173 kronor per månad till 206 kronor per månad.

– Malmö ligger lägre än många andra pastorat och församlingar trots att medelinkomsten också är lägre hos oss. Som jämförelse har Gotland en medlemsavgift på 185 öre, Lund en krona och Bromma, som har lägst avgift, slutar på 66 öre per beskattningsbar hundralapp, förklarar Per Svensson.
Det finns flera skäl till att politikerna nu vill höja kyrkoskatten. Dels minskar skatteunderlaget när folk varje år går ur Svenska kyrkan och dels är hjälpbehovet större i Malmö än i andra pastorat.
– Vi har 131 000 medlemmar just nu men statistiken visar att cirka en procent lämnar. Speciellt nu i november, oavsett om kyrkoavgiften höjs eller ej, säger Per Svensson.
Inom en tioårsperiod, då den mest engagerade generationen beräknas lämna kyrkan på grund av sjukdom och dödsfall, tror man på ett ännu mindre underlag av avgifter. I dag går 96 procent av kyrkoavgiften till att finansiera de lokala kyrkorna.
Han är nytillträdd kyrkoherde och får nu i uppgift att tillsammans med kyrkoförvaltningen hitta områden att spara in på under de kommande åren.
– För att få de ekonomiska medlen att räcka till i framtiden behöver vi spara på tre områden. Den Förutom kyrkoavgiften handlar om att minska på personalstyrkan under fem år, berättar Per Svensson.

2019 räknar pastoratet med att det blir fem personer färre i pastoratet genom pensionsavgångar och naturliga avgångar.
Nästa område som ska granskas är pastoratets fastigheter. redan nu ligger Lockarps och Bunkeflo kyrka i malpåse och det kan bli aktuellt att sälja eller riva fler byggnader.
– Lockarps kyrka hyrs ut till koptisk-ortodoxa kyrkan och Bunkeflo kyrka har vi varit tvungna att stänga på grund av rasrisken. På sikt kommer de att avvecklas.
Samtidigt gör Malmö pastorat flera stora investeringar i form av en tillbyggnad på Bunkeflo strandkyrka, ombyggnad av S.t Andreas församlingshem och en ny hall för begravningsverksamheten.
Sverigedemokraterna reserverade sig mot budgetförslaget, både när det gäller kyrkoavgiften och förslaget att inte renovera Bunkeflo gamla kyrka.
– Vår budgetreservation signalerar ett skifte från en byråkratisk koloss till en kyrka som bygger på engagemang och frivilliga krafter. Vi vill bland annat slopa bidrag till externa organisationer och låta kyrkoskatten ligga kvar på nuvarande nivå, säger Nima Gholam Ali Pour (SD).

Läs mer:

Dagens fråga

Har du rensat ut julen nu?

Loading ... Loading ...