Alliansen i Skåne vill höja skatten. Foto: Stefan Olofsson

Alliansen är chockad över tomma lador

Skåne Ekonomin i Region Skåne är så dålig att regionstyrelsens ordförande, Carl Johan Sonesson, M, beskriver den som nattsvart.
– Vi visste inte att det var så illa när vi fick pappren på bordet.

Han gör jämförelsen med Lyxfällan.
– Det behövs en liknande skuldsanering, säger han.
Ett bra mått på tillståndet i ekonomin är soliditeten. Den ska ligga en bra bit in på plussidan. Regionens är minus 77 procent, vilket motsvarar en skuld med 15 000 kronor per skåning på det egna kapitalet.
Trots ett tillskott med sex miljarder till vården de senaste åren och 2 500 nya anställda har vårdköerna vuxit.
Om alla mål med balans i ekonomin ska uppnås och planerade investeringar i sjukhus och kollektivtrafik ska kunna genomföras behövs ett överskott på runt en miljard nästa år.
För att klara det behövs en förstärkning av ekonomin med två miljarder.
– Nu utesluter vi ingenting. Vi går igenom allting. Det blir en svår ekvation att lösa. Reformutrymmet är begränsat, kommenterar Gilbert Tribo, L.

På måndagen kallade alliansen till pressträff för att berätta om det ekonomiska läget.
Annette Linander, C, nytt regionråd och ledamot i regionstyrelsen säger att hon blev tagen på sängen av de dåliga siffrorna.
– Det blev en chock. När vi satt i opposition kände vi till att ekonomin inte var bra, men inte att det var så illa. Vi har föreslagit flera åtgärder, som det dåvarande rödgröna styret tog till sig. Men det har inte varit tillräckligt, säger hon.

Ett av de stora sorgebarnen är Skånes universitetssjukhus, Sus, som enligt prognosen redovisar ett minus på 651 miljoner i år. Sammantaget är underskottet i den skånska sjukvården nästan en miljard i år, enligt prognosen.
Sjukvårdens behov nästa år är 2,1 miljarder, som inte täcks av det föreslagna regionbidraget på nästan 34 miljarder. Enligt alliansen har styret använt mer pengar än de har fått, eller planerat för.

Kostnaderna för läkemedel har skenat i väg med 334 miljoner.
– Nya och livsuppehållande läkemedel är mycket dyra, som vi inte kan neka patienterna, säger Per Einarsson, KD, regionråd och även han ny i regionstyrelsen.
Region Skåne totalt har gått med överskott de senaste åren. I år beräknas ett underskott på 162 miljoner.
– De tidigare överskotten räcker inte för att klara det så kallade överskottsmålet. Det ska vara två procent när driften är betalt. Det behövs för att slippa låna så mycket till de stora investeringar på mellan 40 och 60 miljarder som ska användas till nya sjukhus och utbyggnader samt tvåvåningståg mellan Helsingborg och Köpenhamn.
Ytterligare ett smolk i bägaren är att regionen riskerar att få betala ytterligare 280 miljarder mer i utjämningsavgift till andra landsting.

Alliansen jobbar nu med att ta fram en budget för 2019. Alla partier säger unisont att en skattehöjning inte är utesluten. Nu handlar det om att hitta lösningar.
– Antingen höjer vi intäkterna, eller sparar. Det tittar vi på nu, säger Carl-Johan Sonesson.

Läs mer:

Dagens fråga

Försöker du minska ditt flygande?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev